De dynamische arbeidsmarkt: is jouw personeel toekomstproof?

Investeren in goed personeel is noodzakelijk

09-04-2019  Logistiek personeel is nog niet klaar voor de aankomende technologische en digitale ontwikkelingen. Dat stelt ABN AMRO in hun onlangs gepubliceerde sectorrapport 'Logistiek personeel van de toekomst'. Wij herkennen het door ABN AMRO geschetste beeld, ook wat betreft internationaal opererende bedrijven, en vinden dat bedrijven vandaag nog zouden moeten investeren in een toekomstproof personeelsbeleid.

Trends als digitalisering, vergrijzing en arbeidsmarktkrapte zijn voor veel bedrijven onderwerp van gesprek. In deze tijd is het werven en behouden van goed en vitaal personeel van essentieel belang voor een gestroomlijnd logistiek proces. Een tekort aan medewerkers, uitval vanwege ziekte of onvoldoende kwaliteit leiden al snel tot vertragingen in de goederenstroom. Bedrijven zijn genoodzaakt om meer tijd, geld en capaciteit te steken in personeelsbeleid.

Zorg voor een strategisch personeelsbeleid

Over de hele linie is het personeelstekort momenteel groot. In het ABN AMRO rapport wordt zelfs gesteld dat de economische groei in bijna alle sectoren zal zorgen voor een toename van het personeelstekort. Daar komt de vergrijzing nog eens bovenop, net zoals de verandering van logistieke functies. Denk hierbij aan de vraag naar personeel met digitale vaardigheden. Vraag jezelf af welke functies in jouw werkomgeving gaan veranderen en of jouw bedrijf hierop is voorbereid? Missen medewerkers wellicht nog kennis of vaardigheden die over vijf jaar essentieel zijn voor het bedrijf?

Investeer in huidig personeel

Als werkgever moet je zowel nu als in de toekomst een aantrekkelijke werkgever voor werknemers en werkzoekende zijn. De mogelijkheid tot voldoende scholing is hierbij een belangrijke factor. Bij slechts 25 procent van de bedrijven hebben werknemers de beschikking over een opleidingsbudget. Dit is opvallend gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van automatisering, digitalisering en gewenst rijgedrag (chauffeurs). De onderzoekers van ABN AMRO concluderen dan ook dat dit percentage te laag is. Beschikken jouw medewerkers over een opleidingsbudget? Een opleiding verbetert de kwaliteit van medewerkers en verhoogt de betrokkenheid van werknemers bij het bedrijf.

Zorg dat je een aantrekkelijke werkgever bent voor jonger, hoger opgeleid personeel

Er is een concurrentieslag gaande om logistiek personeel, zowel intern als tussen bedrijven. In de toekomst zal zich dat meer en meer uiten in de vraag naar hoger opgeleide werknemers zoals ICT’ers en logistieke planners. De verwachting is dat de logistieke sector binnen vijf jaar te maken krijgt met grote veranderingen. Zo zal digitalisering de functies binnen de logistiek veranderen, terwijl de sector hier nog niet op voorbereid lijkt. Wat doet jouw bedrijf om een aantrekkelijke werkgever te worden voor nieuw talent? Lees snel ons stappenplan over hoe je een topwerkgever kunt worden.

Over ‘de dynamische arbeidsmarkt’

Als ondernemingsvereniging hebben we goed zicht op de dynamiek van de arbeidsmarkt in handel en logistiek voor met name het mkb en grootbedrijf, op de korte en de lange termijn. We wijzen onze leden de weg op het gebied van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wij adviseren onze leden en wijzen hen op belangrijke trends en mogelijke oplossingen, zoals het zoeken naar oplossingen buiten de gebaande paden. Ook ontwikkelen wij initiatieven en brengen we relevante partijen bij elkaar.

Onze opleidingsadviseur Justin
Contact

Hulp nodig bij het kiezen van een opleiding?

Justin en de andere opleidingsadviseurs helpen je graag verder