Export Control Compliance

De ‘gevoelige’ kant van Export Control Compliance

13-09-2017 De ledenservice van evofenedex krijgt de laatste maanden steeds meer vragen over export control en sanctiebeleid. Tijd om één van onze docenten uit de praktijk aan het woord te laten. Ron van der Gaarden, docent bij evofenedex, benoemt enkele voorbeelden en neemt je mee in de wereld van export control, een belangrijk onderwerp binnen veel internationaal opererende organisaties.

Export Control Compliance

Bij de verklaring van de term ‘Export Control Compliance’ geef ik vaak als uitleg: “Zorg dat je de controle over je export hebt geregeld van begin tot eind en dat je deze getoetst hebt aan de lokale en internationale wet- en regelgeving die de wereldhandel begeleidt”. Iedereen die dit naleeft, heeft zo goed als zeker veel profijt van de buiten Europa geleverde goederen en diensten. Want klanten zijn er tevreden mee, de douane (zowel aan export- als importzijde) content en uiteindelijk ben jij dat als exporteur, de verkopende entiteit, ook.

Voorbeelden
Helaas zijn er regelmatig situaties waar een en ander niet geheel vlekkeloos verloopt, zoals de navolgende voorbeelden:

  • in eerste instantie is niet de correcte goederencode (HS/GN) gekozen. Het blijkt dat de goederen eigenlijk onder de Dual-Use verordening 428/2009 vallen als strategische goederen en dus meldings- of vergunningplichtig zijn. In dat geval moet er gebruik worden gemaaklt van een bijbehorend ECCN- of SGP-nummer.
  • het kan ook zijn dat de kopende partij met wie zaken wordt gedaan, niet (volledig) ‘gescreend’ is conform de internationale sanctielijst. alsmede de ‘zwarte lijst’ van personen- en bedrijven.
  • de uiteindelijke eindbestemming als locatie is niet bekend en dat geldt ook voor het eindgebruik. Er is dan verzuimd om een officiële eindgebruikersverklaring (End User Statement) op te vragen.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat nogal wat bij komt kijken voordat een exporttransactie van gevoelige (lees ‘strategische’) goederen naar een gevoelig doorvoerland of ‘gesanctioneerd’ land tot stand komt.  Ik raad dan ook iedereen aan om zorg te dragen voor een goede vastlegging van de gehele verkooptransactie: van het eerste contact met een potentiële klant, de offerte tot en met een bewijs van aflevering c.q. in ontvangstname van de specifieke goederen. Daarmee toon je dan aan dat deze goederen op een correcte en legale wijze gebruikt worden door jouw klant.

Onrust

De media maken melding van een opleving van de economie binnen de BV Nederland. Er wordt  een stijging van ongeveer 3,3 procent verwacht, inclusief de export naar onze buurlanden en buiten het Europees gebied. Door de geopolitieke onrust in de wereld is er meer en meer behoefte aan bijvoorbeeld producten en diensten op het vlak van communicatie- en beveiligingsapparatuur. Ik zie bij een aantal van mijn klanten in dit marktsegment een duidelijke toename van vraag en aanbod.

Correcte opvolging

Uiteraard wil je dit goed geregeld hebben en zorg dragen dat deze uiterst ‘gevoelige goederen en diensten’ niet in verkeerde handen vallen zoals die van terroristische en criminele organisaties. Daarom is het zo belangrijk om een gedegen administratie van de verkoop- en export-transacties bij te houden. Alleen al om te allen tijde aan overheidsinstanties als het CDIU, team POSS of FIOD  te kunnen aantonen dat er alles aan is gedaan om te voorkomen dat goederen en diensten niet door deze verkeerde personen, bedrijven of landen gebruikt worden. Door correcte opvolging en gebruik te maken van de juiste verkregen vergunningen kan het bedrijfsleven zorg dragen voor een export die een bijdrage levert aan een gezonde wereldeconomie met respect voor de mens en zijn omgeving.

Ron van der Gaarden - docent evofenedex

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder