De gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Bezoek de workshop WAB in de praktijk

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet de balans op de arbeidsmarkt verbeteren. Dit wil zij enerzijds doen door de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien en anderzijds de WW-premie voor vaste contracten op een lager bedrag te stellen dan voor tijdelijke contracten. Op deze manier wil minister Koolmees de verschillen tussen flexwerk en vast werk verkleinen en moet het voor werkgevers makkelijker gemaakt worden werknemers in vaste dienst te nemen.

Goedgekeurd

Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei door de Eerste Kamer goedgekeurd. De wet zal per 1 januari 2020 definitief in werking treden. Een paar wijzigingen hebben een latere inwerkingtreding zoals pensioen voor payrollkrachten en compensatieregeling voor kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging bij pensioen/ziekte.

Gevolgen

De wet heeft een aantal gevolgen voor jou als organisatie. Het wordt bijvoorbeeld aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen door de ww-premie voor deze groep te verlagen. Voor flexibele krachten daarentegen gaat de ww-premie omhoog.

Een andere wijziging is dat werknemers vanaf de eerste werkdag recht hebben op een ontslagvergoeding in plaats van de twee jaar die nu geldt. Tegenover het duurdere flexwerk staat wel dat werkgevers iets meer ruimte krijgen om arbeidscontracten sneller te beëindigen. De termijn om tijdelijke contracten te geven gaat van twee naar drie jaar.

Daarnaast komt er de zogenoemde cumulatieve ontslaggrond, waarbij kort gezegd meerdere factoren optellen tot één ontslaggrond, waardoor ontslag minder omslachtig moet worden gemaakt.

De complete lijst met wijzigingen staan beschreven in onze whitepaper. Deze kun je gratis aanvragen.

Workshop WAB in de praktijk

In samenwerking met Lexence advocaten, organiseren we een workshop over de wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de gevolgen voor jouw organisatie. Tijdens de workshop krijg je in beeld wat de WAB voor jou als bedrijf betekent en zal je antwoord krijgen op de vraag hoe je je als bedrijf moet voorbereiden op de wijzigingen die per 1 januari 2020 zullen ingaan. Ook zal er ruim gelegenheid zijn vragen te stellen en ervaringen te delen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder