De afgelopen tien jaar gebeurde er veel in de logistiek en export

Acht experts geven hun visie op het verleden

De afgelopen tien jaar gebeurde er veel in de logistiek en handel. Acht experts geven hun visie op het verleden.

mark Mark Horsten, manager sales bij Mercedes-Benz Vans.

Bestelauto

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van de bestelauto?

“Wat vooral opvalt, is dat bestelauto’s meer en meer voertuigen zijn geworden die doen denken aan personenauto’s. Het zijn comfortabele auto’s, die tegelijkertijd veel laadruimte bieden. De cabines zijn prettige werkruimten geworden, met bijvoorbeeld ergonomisch verantwoorde stoelen, multimediasystemen en multifunctionele stuurwielen. De veiligheidssystemen op bestelauto’s zijn inmiddels op hetzelfde niveau als in de personenauto’s. Daarnaast hebben specifieke systemen voor bestelauto’s hun intrede gedaan, zoals de zijwind-assistent. En connectiviteit is heel belangrijk geworden; met een product als Mercedes PRO weet het bedrijf precies welke bestelauto zich waar bevindt. Dat maakt de arbeidsprocessen stukken efficiënter.”

Arjen Lagerweij, bedrijfsadviseur evofenedex Arjen Lagerweij, bedrijfsadviseur evofenedex.

Intern transport

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van intern transport?

“Eerlijk gezegd had ik verwacht dat we al een stuk verder zouden zijn wat betreft autonoom rijdend intern transport en dat op het gebied van veiligheid grotere stappen zouden zijn gezet; dat er systemen zouden zijn die zelf ingrijpen als er iets dreigt mis te gaan in het warehouse. Zeker op zo’n locatie is dat veel makkelijker te realiseren dan op de openbare weg.”

Pieter Van den Broecke, managing director  Manhattan Associates Benelux en Duitsland. Pieter Van den Broecke, managing director Manhattan Associates Benelux en Duitsland.

Automatisering

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van automatisering?

“Dat digitalisering en automatisering in alle industrieën zouden gaan domineren was tien jaar geleden al wel duidelijk. Echter, de snelheid waarmee met name retailers deze nieuwe mogelijkheden hebben omarmd, is indrukwekkend. Wat warehouses betreft, zien we inderdaad veel automatisering, wat destijds op basis van een vooruitzicht van tien jaar is ingevoerd. Vandaag de dag is dat niet flexibel genoeg meer, maar als je kijkt waar we vandaan komen, is er een enorme efficiëntieslag geweest. Het bewijst bovendien dat automatisering niet alleen noodzakelijk is geweest, maar ook echt meerwaarde biedt.”

Albert Jan Swart, sectoreconoom ABN Amro. Albert Jan Swart, sectoreconoom ABN Amro.

Arbeidsmarkt

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van de arbeidsmarkt?

“Het was een veelbewogen decennium. Vrijwel niemand had de kredietcrisis zien aankomen, de zwaarste crisis sinds de crisis in de jaren ‘30. De werkloosheid liep fors op tot het hoogte-punt van bijna 700.000 mensen in 2014. Er waren toen zeven werklozen voor elke vacature. Door de economische groei van de laatste jaren hebben we nu te kampen met een historische arbeidsmarktkrapte. De sectoren handel, industrie en transport worden daardoor het hardst geraakt.”

Bart Jan Koopman, directeur evofenedex. Bart Jan Koopman, directeur evofenedex.

Internationale handel

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van internationale handel?

“De afgelopen twintig jaar was een periode waarin globalisering centraal stond, met als gevolg een forse groei van de wereld-handel. Veel bedrijven zijn wereldwijd gaan opereren. De nieuwe verhoudingen in de wereld, vooral die tussen China en de Verenigde Staten, laten echter duidelijke breuklijnen zien. Globalisering heeft in de afgelopen jaren wel een ander gezicht gekregen. De wereldhandel groeit niet meer zo snel en regionaliseert steeds meer. Ontwikkelingen zoals de brexit en Trump’s America First hebben bovendien forse gevolgen voor de wereldhandel. Wereldhandel is alleen succesvol als dit systeem via de WTO ook door alle leden wordt gedragen en niet wanneer landen alleen hun eigen belang vooropstellen en protectionistische maatregelen treffen.”

Tamara Onos, arbeidshygiënist en hogere  veiligheidskundige. Tamara Onos, arbeidshygiënist en hogere veiligheidskundige.

Gevaarlijke stoffen

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen?

“Mensen zijn zich ervan bewust dat je ziek kunt worden door werk. Tien jaar geleden hoopte ik op die bewustwording, maar verwachtte ik het niet. Dat dit wel gebeurd is, komt deels door de toenemende aandacht van de Inspectie SZW, maar vooral door de media. Reportages over harde werkers die na een lang werkleven ziek zijn geworden. Krantenkoppen over ongewenste blootstelling in werk- en leefomgeving (Fipronil, Eurogrit, Chroom VI, PFAS). De media-aandacht heeft de ogen van mensen geopend.”

Marie-José Baartmans, directeur en oprichter  duurzaam transportbedrijf Breytner. Marie-José Baartmans, directeur en oprichter duurzaam transportbedrijf Breytner.

Duurzame logistiek

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van duurzame logistiek?

“In 2010 hebben we heel even technologische innovatie gezien binnen de transportsector. Truckbouwers kwamen met hybride trucks op de markt. Deze ontwikkeling heeft helaas niet door-gezet. Na 2015 is er een kentering gekomen, vooral ingegeven door gemeentelijk beleid vanwege slechte luchtkwaliteit. De Rotterdamse ’s-Gravendijkwal is hier een goed voorbeeld van. De nieuwe CO2-regelgeving uit Brussel zorgt tevens voor een omschakeling. Ook de publieke opinie is gaan kantelen. Waarom wel elektrische personenauto’s en bussen, maar nog geen trucks? De vraag wordt door de consument gesteld. Op technologisch vlak hebben we vanaf 2015 veel meer verandering gezien dan de 25 jaar ervoor. De laatste vijf jaar heeft ons zeker gebracht wat we hadden verwacht.”

Jack van der Veen, hoogleraar supply chain  management. Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management.

Supply chain management

Hebben de afgelopen tien jaar gebracht wat u had verwacht op het gebied van supply chain management?

“Als vakgebied bestaat supply chain management nog niet zo heel lang. In de eerste helft van het decennium zette de te verwachten professionalisering dan ook sterk door; steeds meer organisaties zagen het belang van een integrale visie op de voortbrengingsketen, ook al omdat er door de economische crisis een rationalisering nodig was. Supply chain management werd dan ook steeds volwassener. Maar het is teleurstellend om te zien dat de laatste vijf jaar de doorontwikkeling is stilgevallen; we zijn blijkbaar onvoldoende in staat om de oude (operationele, kostengedreven, in silo werkende) SCM in te ruilen voor wat er nu echt nodig is.”

Tekst Job Halkes, Nathalie van Herk en Guus Peters - dit is een artikel uit het evofenedex magazine

Onze opleidingsadviseur Gabriëlla
Contact

Hulp nodig bij het kiezen van een opleiding?

Gabriëlla en de andere opleidingsadviseurs helpen je graag verder