22-06-2017  In zaken geldt vaak dat een handdruk voldoende moet zijn. Toch kan het geen kwaad om de juridische aspecten niet uit het oog te verliezen, zeker in het geval van export. evofenedex helpt daarbij.

Zakendoen in het buitenland

Veel ondernemers die ervoor hebben gekozen om ook buiten onze landsgrenzen zaken te doen, krijgen regelmatig te maken met juridische zaken. Juridische vraagstukken zijn vaak voor een ondernemer niet interessant, of van ondergeschikt belang. Vaak ook ontbreekt simpelweg de kennis om de gevolgen ervan in te zien. Dat is jammer, want wanneer een ondernemer bij de onderhandelingen globaal weet waar hij juridisch gezien op moet letten, kan hij de transactie met een geruster hart uitvoeren. Dat geldt niet alleen voor de handel in Nederland, maar feitelijk nog meer voor internationale handel.

Afspraken goed vastleggen

Een man een man, een woord een woord. Bij het doen van zaken moet je elkaar kunnen vertrouwen. De juridische aspecten bij transacties zijn dan ook vaak ondergeschikt aan de commerciële aspecten. De praktijk is hardnekkiger, dan blijkt dat handel heel hard kan zijn en dat de financiële belangen vaak zwaar wegen. Het is verstandig om gemaakte afspraken goed vast te leggen, zo voorkom je dat afspraken niet worden nagekomen of, ergo, zelfs worden ontkend.

Juridische vraagstukken

De Internationale ledenservice van evofenedex krijgt veel vragen als:

  • Hoe leg ik de onderhandelingen vast?
  • Moet ik een intentieverklaring krijgen?
  • Is mijn handelsmerk internationaal beschermd?
  • Moet ik met hem of haar een schriftelijk contract sluiten?
  • Is mijn contactpersoon gemachtigd?
  • Moet ik rechtstreeks verkopen of een agent dan wel een wederverkoper inschakelen?
  • Welke recht is van toepassing en waar moet ik heen bij geschillen?

De internationale juridische afdeling van evofenedex helpt dagelijks ondernemers verder bij hun vragen en het structureren en stroomlijnen van het exportproces. Ook de exporttrainingen, workshops, masterclasses en opleidingen dragen bij aan het beantwoorden van deze vragen en het verbeteren van dit proces.

Internationale overeenkomst

Elke exporttransactie is een overeenkomst, of deze nu mondeling of schriftelijk wordt aangegaan. Nog te vaak wordt gedacht dat een contract alleen maar een schriftelijke overeenkomst kan zijn. Dat is ten onrechte, want een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn aangegaan. De verkoop en afzet van producten in het buitenland hoeft niet alleen te geschieden door middel van een verkoopovereenkomst met een buitenlandse ondernemer. Exporttransacties kunnen ook worden geregeld via derden: een handelsagent, een wederverkoper of door franchising.