De rol van een teamleider in een veilig en efficiënt magazijn

Een goed voorbeeld, doet goed volgen.

Managers besteden vaak veel aandacht aan de technische aspecten van hun werk. De magazijnmedewerkers worden vaak gezien als een eenvoudig werktuig, een middel tot productie. Het tegenovergestelde is echter waar: zonder de volledige inzet van de mensen in het magazijn zal de organisatie er niet in slagen haar doelstellingen te realiseren.

Veiligheid

Steeds meer bedrijven zetten veiligheid hoog op de agenda. Dit merken we onder andere door de vraag naar het boekje ‘Mensenwerk’, met praktische tips en adviezen om de magazijnveiligheid naar een hoger niveau te brengen, maar ook aan de deelname aan de activiteiten in de Week van de Veiligheid in het voorjaar. Toch slaan veel bedrijven de eerste stappen over, het creëren van een veiligheidscultuur waarin medewerkers bewust zijn van de risico’s van hun werk en alle neuzen dezelfde kant op staan. Daarom moet je als magazijnmanager of teamleider op zo’n manier de medewerkers betrekken dat zij zich actief willen inzetten voor de organisatie.

Stimuleren

Omdat inzet niet kan worden opgelegd maar moet worden gestimuleerd, is het de taak van de manager of teamleider om een goed werkklimaat te scheppen. Bovendien spelen zij een belangrijke rol in de veiligheidscultuur en arbeidsveiligheid in een organisatie. Dat geldt voor alle managementlagen, van hoog tot laag. Door de veiligheidscultuur en de arbeidsveiligheid te stimuleren en het juiste gedrag te belonen, zal uiteindelijk ook de efficiency verbeteren. Dit leidt weer tot kostenbesparing.

Betrokkenheid

Betrokkenheid van het topmanagement is hierbij essentieel. Het topmanagement moet achter veiligheid staan, in woorden en in daden: budget vrijmaken voor instructie en middelen, aanwezig zijn en het goede voorbeeld geven. Alleen als het hele management leiderschap toont, kan er een gedrags- en cultuurverandering in gang gezet worden. De veiligheidsnorm van de direct leidinggevende, jij dus, is de norm van de groep. Dit bepaalt uiteindelijk of het magazijn echt een veilige en efficiënte werkomgeving wordt.

Vernieuwde opleiding Logistiek teamleider

Ben je benieuwd hoe je als leidinggevende het maximale uit je magazijn en medewerkers kunt halen? Volg dan de vernieuwde opleiding Logistiek teamleider zodat jij als teamleider klaar bent voor de toekomst. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de soft skills, zoals persoonlijke ontwikkeling, sociale en communicatieve vaardigheden, leiderschap, teamwerk en teambuilding. Met praktische tips en adviezen van onze specialisten ben jij helemaal klaar voor het echte werk.