De Tinder voor handels- en productiebedrijven

Compose maakt effectief samenwerken tussen verladers mogelijk

Het idee achter Compose, ook wel de Tinder voor verladers genoemd, is: Twee bedrijven met een complementaire logistiek en waarvan de kans groot is dat zij cultureel en persoonlijk op elkaar lijken, worden via het compose platform met elkaar gematcht. Met als doel om vrachtwagens, magazijnruimte en (misschien in de toekomst) personeel te delen en zo kosten te besparen en de duurzaamheid en efficiëntie te vergroten.

Nanne Schriek: “Het initiatief voor Compose kwam van een paar leden. Zij vonden dat er nog veel te winnen valt als supplychains onderling met elkaar gaan samenwerken. Want er wordt momenteel alleen efficiënt gewerkt binnen de bestaande ketens. Wij verwachten echter dat er nog veel winst te behalen valt door te kijken naar bedrijven in de buurt of bedrijven met complementaire transportstromen.” Daarom zijn wij in 2017 gestart met het project Compose om bedrijven met elkaar te matchen.
 

Sociale psychologie

Hoe gaat dit matchen in zijn werk? Een succesvolle match hangt af van meerdere facetten. Welke routes worden gereden? Hoe vaak worden deze routes gereden? Waar bestaat de lading uit? Deze ‘harde’ informatie wordt via een digitale tool vergaard en in het platform geladen. Naast deze ‘harde’ kant wordt er ook gekeken naar de ‘zachte’ kant. Dus of er een complementaire bedrijfscultuur is. Nanne illustreert: “Heeft jouw match ook een can do-bedrijfscultuur? Of is er sprake van een meer formele structuur? Zo leert de ervaring dat grotere bedrijven vooral juridisch alles dichtgetimmerd willen hebben. Iets wat vertragend kan werken. Het gaat er vooral om dat je complementair aan elkaar bent.” Deze vragenlijst is samengesteld op basis van kennis uit de Sociale Psychologie en bijbehorende faculteit in Tilburg. Alle data samen vormt een digitaal platform met relevante informatie waar vanuit het matchen verder plaatsvindt.

Vertrouwen

Tijdens het matchen wordt met veel zaken rekening gehouden. Zo worden partijen die met elkaar concurreren niet aan elkaar gekoppeld. “Het gaat toch om vertrouwen. Dus een bierbrouwer zal niet gekoppeld worden aan een andere bierbrouwer, maar bijvoorbeeld aan een zuivelproducent. Dat maakt het makkelijker. Als er gevoeligheden liggen, kom je soms ook met mededingingswetgeving in aanraking. Dat wil je zoveel mogelijk voorkomen.”

“De eerste matches zijn inmiddels gedaan”, vertelt Nanne verder. “Daarbij hebben we succesvol een partij met een afvalstroom en een partij die actief is in bouwmaterialen bij elkaar gebracht. Die gingen allebei precies een andere kant op met hun lading. Nu kunnen ze roundtrips maken met elkaar. Ze voegen de lading samen en schakelen een logistiek dienstverlener in, die alles vervolgens transporteert met een hogere beladingsgraad.”

Platform

“We hebben nu het platform gebouwd met de achterliggende algoritmes om de stromen en bedrijfsculturen te matchen. Via het platform kun je eenvoudig op een kaart zien waar de kansen liggen als er een match bestaat tussen twee bedrijven. Zodra er een match is, zie je de sector waarin iemand actief is en hoe kwalitatief de match is aan de hand van het aantal sterren. Vervolgens kun je contact opnemen met elkaar. Dan gaan er e-mails naar de betreffende partijen en kunnen ze het samen verder oppakken. Maar een match is alleen de eerste stap. Daarna begint de samenwerking pas echt”, besluit Nanne.

Inmiddels zijn er een kleine dertig bedrijven die deelnemen aan Compose. Het project wordt gefinancierd vanuit de Topsector Logistiek en specifiek vanuit NWO. Bedrijven met interesse in samenwerken kunnen contact opnemen met Nanne, n.schriek@evofenedex.nl.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder