26 november 2011

Kennisdeling en effectieve communicatie centraal tijdens CTGG-voorlichtingsdag

Vandaag verzorgde de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)* in De Fabrique in Utrecht haar jaarlijkse voorlichtingsdag. Hoewel er per 1 januari 2012 geen nieuwe wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aankomt, blijft het voor bedrijven noodzakelijk om kennis en veiligheid op peil te houden en bij te schaven. De veiligheid van vandaag hoeft niet goed genoeg te zijn voor morgen. Met de CTGG-dag draagt het Nederlandse bedrijfsleven zijn steentje bij aan de veiligheid in de gevaarlijkestoffensector. Toonaangevende sprekers spraken de sector bij over actuele onderwerpen, zoals ketenverantwoordelijkheid, kennisdeling, risicocommunicatie en ladingzekering. Als klap op de vuurpijl brengt de CTGG samen met het vakblad Gevaarlijke Lading vandaag een special uit met de titel ‘Is de veiligheid van vandaag, goed genoeg voor morgen?’.

Ketenverantwoordelijkheid

Jos Verlinden, directeur transport en logistiek bij de Europese koepel van chemische brancheverenigingen (Cefic), ging in op het belang van ketenveiligheid. Hij besteedde bijzondere aandacht aan het Safety & Quality Assessment System (SQAS) dat Cefic heeft ontwikkeld. Verlinden: ‘Dit systeem helpt de chemische industrie bij het beoordelen van logistieke dienstverleners op veiligheid en kwaliteit. Hiermee geeft de chemische industrie aan intensief betrokken te zijn bij de weg die hun producten afleggen na het verlaten van de fabriekspoorten. SQAS past binnen het wereldwijde programma Responsible Care. Bij de gebruikers van SQAS wordt een assessment afgenomen door een SQAS-inspecteur. De brand bij Chemie-Pack begin dit jaar heeft geleid tot hernieuwde aandacht voor veiligheid in de chemiesector. Chemische bedrijven die zich werkelijk bekommeren om de veiligheid in de keten roep ik dan ook op actief gebruik te maken van SQAS.’

Kennisdeling

Voor het vergroten van de integrale ketenveiligheid is kennisdeling tussen ketenpartners essentieel. Informatie over producten en hun specifieke kenmerken en eigenschappen en de wijze waarop ze moeten worden behandeld is hierbij van belang, evenals een goede verdeling van de verantwoordelijkheden. Met dit doel voor ogen heeft Deltalinqs, één van de CTGG-leden, de Deltalinqs University opgezet. Peter van Loo, beleidsadviseur veiligheid bij Deltalinqs licht toe: ‘Dankzij dit unieke kennisnetwerk kunnen industriële bedrijven fysiek en digitaal praktische ervaringen en kennis uitwisselen om zo van elkaar te leren. Op die manier kunnen zij elkaar helpen bij het verbeteren van veiligheidsbeheerssystemen.’

Risicocommunicatie

Hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit Nijmegen ging in op het nut en de noodzaak van risicocommunicatie. Hoewel Nederlandse bedrijven niet wettelijk verplicht zijn te communiceren over risico’s, is het volgens hem zeker verstandig dit wel te doen. ‘Je kunt de omgeving maar beter ‘mee hebben’, dan ‘tegen je’. De Nederlandse burger redeneert namelijk met gezond verstand en gelooft dat bedrijven vanuit weloverwogen eigenbelang de veiligheid op orde willen hebben. Als burgers het gevoel krijgen dat er iets wordt verzwegen, slaan de bezorgdheid en onrust snel toe. Dus doe alsof jij de burger bent. Stel jezelf de vraag wat de burger van jou zou willen weten.’

Special Gevaarlijke Lading

Het nummer van Gevaarlijke Lading dat vandaag is verschenen, staat in het teken van de CTGG-voorlichtingsdag. Hierin worden de onderwerpen die tijdens het congres aan bod kwamen verder uitgelicht.

*De CTGG is het samenwerkingsverband van 16 organisaties waarvan de leden betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen. De CTGG zet zich al meer dan 50 jaar in voor het verhogen van de veiligheid van dit vervoer, hetgeen er mede toe heeft geleid dat het aantal ernstige ongevallen in Nederland als gevolg ervan zo beperkt is gebleven. De CTGG behartigt de belangen van de leden op het terrein van de ontvangst, verlading, vervoer en overslag van gevaarlijke goederen. Het accent ligt daarbij op betrokkenheid bij totstandkoming van regels en voorschriften die van invloed zijn op de logistieke behandeling van gevaarlijke goederen. Dit geldt in het bijzonder voor het overheidsbeleid dat in Nederland, maar ook daarbuiten, wordt gevoerd. Het samenwerkingsverband is een vereniging en vertegenwoordigt vrijwel de gehele markt; zowel de logistieke dienstverleners (behalve luchtvervoer) worden vertegenwoordigd als de verladers, de belanghebbenden bij de te vervoeren producten.