Een veilige werkomgeving is essentieel. Dagelijks zijn er duizenden mensen in magazijnen en distributiecentra aan het werk. En waar mensen werken, gebeuren wel eens ongelukken. Bij de meeste van deze ongevallen in het magazijn speelt de menselijke factor een grote rol. Om de kans op ongelukken tot een minimum te beperken is het van belang dat medewerkers in een veilige werkomgeving aan de slag kunnen. Nico de Reus, magazijnexpert bij EVO, geeft een aantal handvatten om te controleren of de werkomgeving veilig is.