06-03-2013  Europees Commissaris Kallas heeft vandaag een antiterreurmaatregel voor bedrijven die luchtvracht te vervoeren hebben uitgesteld. De strenge eisen waar bedrijven geacht werden aan te voldoen, bekend als de Known Consignor-status, zijn uitgesteld van 25 maart naar 29 april.
Het Europese bedrijfsleven protesteerde onder aanvoering van EVO tegen de oorspronkelijke ingangsdatum.

Known Consignor

In 2013 moeten Europese afzenders van luchtvracht, waaronder ongeveer 3500 Nederlandse bedrijven, aan strengere eisen voldoen. Als bedrijven aan deze eisen voldoen dan kunnen ze bij de betrokken instanties, in Nederland de Koninklijke Marechaussee, de status van Known Consignor (bekende afzender) aanvragen.

Om deze status te behalen moeten bedrijven onder andere hun vestigingen beter beveiligen en hun personeel trainen. Voldoen bedrijven niet aan deze eisen, dan mag hun vracht niet aan boord van een vliegtuig voordat de goederen uitvoerig zijn gescreend. EVO heeft een 'Checklist Known Consignor' opgesteld waar bedrijven kunnen controleren of ze aan de voorwaarden voldoen.

Deadline    

Lange tijd was er onzekerheid over de datum waarop de Known Consignor-status in zou gaan. De Europese Commissie hanteerde tot vandaag de deadline van 25 maart 2013. Het Europese bedrijfsleven ging echter uit van 29 april. Commissaris Kallas heeft na overleg met het bedrijfsleven en de lidstaten besloten de deadline te verplaatsen naar 29 april. Dit zorgt er voor dat bedrijven ruim een maand langer de tijd hebben om aan de strenge verplichtingen te voldoen.

Zorgelijk

EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, houdt echter haar zorgen over de Known Consignor-status. In landen als Nederland en Zwitserland hebben veel bedrijven de status inmiddels behaald, maar dit is niet het geval in Oost- en Zuid-Europese landen. Ook in Duitsland, België en Scandinavië blijft het aantal gecertificeerde bedrijven achter bij de verwachting.
Logistiek dienstverleners hebben daar onvoldoende geïnvesteerd in extra screencapaciteit. Volgens EVO kan deze antiterreurmaatregel daarom leiden tot het ontregelen van de luchtvrachtketen, met negatieve gevolgen voor Nederlandse verladers.