04-03-2015  Enkele visies uit het EVO Logistiek Jaarboek 2015 staan morgen centraal tijdens een debat op het Logistiek Manager van het Jaar-congres in Utrecht. EVO presenteert het jaarboek na afloop van het debat, waarna alle aanwezigen van het congres een gratis exemplaar ontvangen.

Het jaarboek is gratis te bestellen

Het jaarboek, dat dit jaar in het teken staat van nieuwe innovaties die de supply chain drastsich veranderen, is al enkele dagen te bestellen via evo.nl.

Debat

EVO organiseert morgen tijdens het Logistiek Manager van het Jaar-congres een debat tussen professoren en jonge logistici. Tijdens het debat staan enkele visies uit het jaarboek , van stedelijke distributie tot ketenverantwoordelijkheid, centraal. Het debat duurt van 12:35 tot 13:15.

Visies

In het jaarboek staan dit jaar negen visies op de toekomst van de logistiek. Zo stelt EVO-hoogleraar Jack van der Veen dat, hoewel professionals zich vaak vooral focussen op efficiencyverbeteringen en kostenreductie, dit voorbij gaat aan het werkelijke doel van een organisatie: klantwaarde. Frits van den Bos, innovatiemanager bij GS1, beargumenteert dat online winkelen de bedrijfsvoering steeds sneller verandert en Robert Janssen van TNO beschrijft de invloed van 3D-printing op het werk binnen en buiten de bedrijfspoorten.