Declarantenonderzoek 2017: hoge werkdruk en toekomst onduidelijk

Over de kwaliteit van het contact met de douane zijn de respondenten minder te spreken dan twee jaar geleden.

12-01-2018  Ongeveer de helft van de declaranten ervaart een hoge werkdruk. Dat is een van de uitkomsten uit het declarantenonderzoek dat wij vorig jaar onder onze leden hielden. Ook is het voor de declaranten onduidelijk hoe het er in de toekomst voor hen gaat uitzien.

Toekomst

Over de toekomst van de functie van declarant lopen de meningen aardig uiteen. Enerzijds denkt ongeveer een derde dat het meer naar een strategisch niveau zal gaan. Anderzijds is een iets groter aantal declaranten van mening dat het meer een administratieve functie zal worden of dat het wordt vervangen door geautomatiseerde processen.

Indeling werktijd

In vergelijking met het onderzoek in 2015 hebben meer declaranten aangegeven last te hebben van een hogere werkdruk. In 2015 gaf nog 73 procent aan dat de werkdruk aanvaardbaar was, in 2017 is dat gedaald naar 56 procent. Interessant is dat 35 procent van de respondenten aangeeft minder dan 30 procent van hun werktijd te besteden aan aangiftes en 16 procent geeft aan meer dan 80 procent van hun tijd te besteden aan aangiftes. De rest van de werktijd gaat voornamelijk op aan (transport)planning, logistiek, compliance, export, orderadministratie en management.

Kennis blijkt de basis

Van de respondenten vindt 78 procent dat kennis en competenties even belangrijk zijn. Verder vindt 19 procent kennis belangrijker dan competenties en maar 2 procent is van mening dat competenties belangrijker zijn dan kennis. Hieruit kan geconcludeerd worden dat declaranten kennis ervaren als de basis voor hun werkzaamheden.

Contact en kwaliteit douane

Net als twee jaar geleden heeft 89 procent van de respondenten rechtstreeks contact met de douane. Over het algemeen heerst er relatief weinig ontevredenheid over het contact met de douane. Opvallend is gebleken dat de respondenten op een aantal punten minder tevreden zijn over het contact met de douane dan in 2015, zie de afbeelding hieronder.

Aandachtspunten

Vergeleken met twee jaar geleden beoordeeld de declarant de douane lager. De professionaliteit staat nog steeds onveranderd bovenaan, maar over de kwaliteit van andere aspecten zijn de respondenten minder te spreken. Voorbeelden hiervan zijn de antwoorden, bereikbaarheid per telefoon en de mate waarin het contact soepel en snel verloopt.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder