Deel oppositie wil slim systeem vrachtautoheffing

Logistieke organisaties vrezen voor pallet aan tolkasjes en vervangingskosten

13-03-2019  De SGP en GroenLinks in de Tweede Kamer willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onderzoekt of het in te voeren systeem voor de vrachtautoheffing in een later stadium naar andere categorieën voertuigen kan worden uitgebreid. De twee partijen dienden daar dinsdag een motie voor in tijdens een algemeen overleg over de vrachtautoheffing. Onze vereniging, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) onderschrijven de motie van harte.

“Ik hoop echt dat een Kamermeerderheid deze motie steunt, ook al heeft de minister de motie ontraden”, aldus onze algemeen directeur Machiel van der Kuijl. “Het is belangrijk dat we een goed systeem in Nederland introduceren voor betalen naar gebruik in het vervoer op de weg. Het is voor handels- en productiebedrijven met eigen vrachtauto’s en professionele wegvervoerders onwerkbaar om bij internationale ritten met verschillende tolkastjes of systemen te moeten werken. Daarnaast willen we niet, als straks rekeningrijden voor iedereen wordt ingevoerd, er wederom vervangingsinvesteringen moeten worden gedaan voor wéér een nieuw systeem. Zorg dus gewoon dat straks ook personenauto’s op het systeem van de vrachtautoheffing kunnen worden aangesloten.”

Geld in fonds

Een andere motie, die werd ingediend door D66, ChristenUnie en CDA, vraagt de minister te onderzoeken op welke wijze de opgebrachte gelden beheerd kunnen worden, zodat ze beschikbaar blijven voor duurzaamheid en innovatie in de transportsector. “Het is belangrijk dat de Kamer met deze motie onderstreept dat de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing daadwerkelijk voor de sector beschikbaar blijven, ook als ze misschien in een bepaald jaar niet allemaal kunnen worden benut”, aldus Jan Boeve, algemeen directeur van TLN. “De ontwikkeling van het aanbod aan duurzame voertuigen staat aan het begin van de ontwikkeling en hebben we als sector ook zelf niet in de hand.”

In het overleg zijn naast moties over de toegepaste systemen ook moties ingediend over onder andere de tariefstructuur en het wegennet waarop de heffing zou moeten gelden. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de moties.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder