01-09-2011  In opdracht van Rijkswaterstaat werkt bouwcombinatie A-Lanes A15 tot eind 2015 aan een ruimere A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Rijkswaterstaat zoekt deelnemers aan het digitaal Klantenpanel.

Omwonenden en weggebruikers kunnen hun mening geven over de werkzaamheden. Deelnemers aan het panel ontvangen maximaal driemaal per jaar een vragenlijst. Deze lijst heeft als doel na te gaan wat er leeft in de omgeving van de snelweg en of er hinder is door de werkzaamheden. Naar aanleiding van de resultaten uit de vragenlijsten worden indien mogelijk extra maatregelen doorgevoerd.