19-11-2014  Het ministerie van Defensie ziet ruimte voor een optimalere inzet van zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD) voor de bescherming van de Nederlandse koopvaardij. Dat was woensdag een van de uitkomsten van een technische briefing waarin Kamerleden door het ministerie van Defensie werden bijgepraat over de aanpak van piraterij.

Tijdens de bijeenkomst werd de Tweede Kamer door ambtenaren van het ministerie van Defensie geïnformeerd over de rol van Nederland in de piraterijbestrijding. Het ministerie vindt, ondanks het uitblijven van nieuwe kapingen, dat waakzaamheid geboden is.

Aanpak

Sinds mei 2012 zijn er geen schepen meer gekaapt rond Somalië. Dat is het gevolg van een integrale aanpak van internationale overheden die met konvooien, gerichte patrouilles, de inzet van beveiligingsteams op afzonderlijke schepen en het succesvol vervolgen van piraten het succes van kapingen hebben weten te minimaliseren. De bron van de problemen, namelijk de sociaaleconomische situatie van Somalië zelf, is echter nog niet opgelost. Dit maakt een terugkeer van piraterij bij mindere waakzaamheid een reëel gevaar.

VPD's

Wat betreft de inzetbaarheid van VPD’s gaven de ambtenaren aan dat de Nederlandse koopvaardij nu een beroep doet op slechts 40 van de 175 beschikbare VPD-teams. Op vragen van het PvdA-Kamerlid Sultan Günal-Gezer of er aanvragen geweest zijn die Defensie heeft moeten afwijzen door gebrekkige capaciteit, praktische problemen of te lange aanvraagtermijnen, gaven de ambtenaren aan dat dat niet het geval is geweest. Optimaler gebruik van VPD's is dus mogelijk.

Defensie stelt vast dat Nederland, in tegenstelling tot de rest van Europa, private bewakers niet gelegaliseerd heeft. EVO vindt dat het kabinet tempo moet maken met het bieden van een definitieve oplossing voor de beveiliging van bemanning en goederen op koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag en varen door risicovol gebieden.

Impasse

De vraag of Nederland private beveiligers moet legaliseren, houdt politiek Den haag in een houdgreep. De partijen ter linker zijde van het politieke midden en het CDA zijn vooralsnog tegen legalisering van private bewakers. Volgens EVO moet de verdere flexibilisering van de inzetbaarheid van VPD's geregeld worden om iedere Nederlandse koopvaardijreis te kunnen beveiligen. Dat stuit  volgens Defensie op praktische problemen. ‘Hierdoor worden rederijen gedwongen of zonder bewakers te varen of illegaal private bewakers mee aan boord te nemen’, stelt EVO. De verladersorganisatie dringt aan op het snel oplossen van deze patstelling.