22-06-2012  Bedrijfslevenorganisaties EVO, VNO-NCW West, de Kamer van Koophandel Amsterdam en ORAM reageren ingenomen op het nieuws dat het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de financiering van een grotere zeesluis bij IJmuiden rond hebben gekregen. Laatstgenoemde organisaties dragen gezamenlijk 848 miljoen euro bij.

Effecten

Hoewel daarmee een belangrijke stap in het proces is gezet, is het volgens de organisaties nog te vroeg om te juichen. Pas eind 2015, wanneer de effecten van de beoogde nieuwe sluis op onder ander het milieu inzichtelijk zijn gemaakt, volgt een definitief besluit.

Economie

Het gezamenlijke bedrijfsleven roept bestuurders en politici op ook ten tijde van bezuinigingen de rug recht houden en de financiële afspraak na te komen. De aanleg van een nieuwe sluis is voor de economie van de regio Noord-Holland en Nederland van groot belang.

Welvaart

Nu kunnen de grotere schepen de bedrijven achter IJmuiden niet bereiken omdat de sluis simpelweg te klein is. Een grotere zeesluis kan dit euvel wegnemen en heeft zo een positief effect op het vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en dus op de regionale en nationale welvaart.