24-05-2016  De Europese Commissie heeft een definitieve richtlijn douanewaarde gepubliceerd. Hierin staat hoe de douanewaarde-artikelen in het Douane Wetboek van de Unie moeten worden geïmplementeerd.

Ontwerprichtlijn

Eerder publiceerde de Europese Commissie al een ontwerprichtlijn. De definitieve versie wijkt nauwelijks af van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Laatste verkoop

Het belangrijkste element in de richtlijn is het feit dat verkopen binnen de EU niet gelden als een verkoop voor export en daardoor dus niet in aanmerking komen voor het vaststellen van de douanewaarde. Het vaststellen van de waarde gaat in algemene zin over de laatste verkoop van een partij van buiten de EU naar de eerste partij binnen de EU.

Praktijkvoorbeelden

In de bijgevoegde richtlijn (richtlijn-guidance_valuation.pdf) zijn enkele praktijkvoorbeelden opgenomen. Hetzelfde principe geldt ook bij bijzondere regelingen, zoals een douane-entrepot.