30-03-2017  In Delft worden nieuwe bevoorradingsregels van kracht. Voor bedrijven die met dit nieuwe regime te maken krijgen, zijn extra administratieve lasten onontkoombaar. Volgens evofenedex is dit resultaat echter op dit moment het best haalbare.

De nieuwe regels gaan in op maandag 3 april.

Venstertijden

Naast de al bestaande noodzaak om een ontheffing aan te vragen op het geldende inrijverbod voor vrachtauto’s zwaarder dan 3500 kilogram, worden er venstertijden in de binnenstad van Delft van kracht:

  • op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 12.00 uur
  • op zaterdag tussen 7.00 en 11.00 uur
  • op officiële feestdagen tussen 10.00 en 12.00 uur

Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2018. In de bijlagen en op de site van de gemeente Delft staat alle relevante, praktische informatie over de bevoorradingsregels.

Werkbaar

evofenedex sprak de afgelopen jaren geregeld met de gemeente Delft over werkbare bevoorradingsregels. Eerder stelde de gemeente voor om alle bevoorrading in de binnenstad uit te besteden aan een beperkt aantal concessiehouders die via een distributiecentrum aan de rand van de stad zouden opereren.

Nadat de onwerkbaarheid van dat voorstel door evofenedex was aangetoond, stelde het college van Burgemeester en Wethouders voor om een minimale beladingsgraad in te voeren voor alle vrachtvoertuigen die de binnenstad in willen. Ook de vooral negatieve effecten van dat voorstel heeft evofenedex kunnen aantonen, waardoor de gemeente van dit plan afzag.

Draagvlak

In Delft is de bevoorrading van de binnenstad al langere tijd een heet hangijzer. Ook veel winkeliers in de binnenstad willen graag dat er een verbeterslag wordt gemaakt om de veiligheid en de het winkelplezier van bezoekers te vergroten. De hele gemeenteraad van Delft is dan ook voorstander van de uitbreiding van het inrijverbod en invoering van de venstertijden. Voor de leden van evofenedex is het positief dat de eerdere draconische voorstellen het niet haalden.