30-05-2016  Gemeente Delft reguleert het verkeer door op basis van kentekenherkenning alleen ontheffingshouders toe te laten in de binnenstad. De gemeente heeft dan geen pollers meer. Wethouder Lennart Harpe geeft woensdagmiddag 1 juni het officiële startsein voor de kentekentoegang. Het nieuwe systeem voorkomt aanrijdschades, geeft minder stagnatie op de weg, is gastvrijer en goedkoper, aldus gemeente.

Ontheffing

Wie de binnenstad in wil rijden, heeft een ontheffing nodig. Bewoners in het autoluwe gebied, bedrijfseigenaren of leveranciers kunnen een vaste ontheffing aanvragen om toegang tot de autoluwe binnenstad (voetgangersgebied) te krijgen. Om af en toe de binnenstad in te mogen rijden om te laden en lossen is een dagontheffing nodig. Deze kan worden aangevraagd via delft.nl/kentekentoegang of bij het Klant Contact Centrum aan de Phoenixstraat 16. Alle voorwaarden en spelregels staan op www.delft.nl/kentekentoegang.

Camera

Een camera met automatische kentekenherkenning maakt een foto van het kenteken van alle gemotoriseerde voertuigen die de binnenstad inrijden. De foto wordt vergeleken met de database van ontheffingshouders. Iedereen met een ontheffing kan doorrijden.

Opstartfase

Bewoners en bezoekers van de binnenstad Delft krijgen tijd om aan het nieuwe systeem te wennen. In de opstartfase volgt er eerst een waarschuwing in plaats van een boete. Bij de toegangswegen zijn extra borden geplaatst om bezoekers er tijdelijk op te wijzen dat zij een gebied inrijden waar ze dat misschien niet mogen.

Locaties

Kentekenregistratie vindt plaats op de locaties waar voorheen de pollers stonden. Bij de ingangen van de Voorstraat, Oude Delft, Vesteplein, Molslaan, Vrouwjuttenland en Nieuwe Langendijk hebben bezoekers toegang tot de autoluwe binnenstad.