20-03-2012  Groothandel Deli XL wil het eigen online platform Vers 24/7 verder uitrollen in West-Nederland en is daarvoor op zoek naar minimaal 100 regionaal opererende agrariërs en versspecialisten om aan het netwerk toe te voeren. Het bedrijf nodigt boeren en regionale producenten in West-Nederland uit zich aan te sluiten.

Voor het assortiment op het platform zijn lokale en authentieke producten belangrijk, aldus directeur Dick Slootweg van Deli XL. ‘Wij zien bij onze klanten een groeiende behoefte aan authentieke en regionale producten. Tegelijkertijd zijn er veel boeren die enorm veel mooie producten maken, maar die daar onvoldoende een podium voor krijgen’, aldus de directeur in een persbericht.Met Vers 24/7 biedt de groothandel een online platform aan horeca-ondernemers en producenten om vraag en aanbod op regionaal niveau bij elkaar te brengen.

Vrije hand

Bijzonder aan het concept is dat boeren zelf de vrije hand krijgen: wanneer zij deelnemen aan het platform bepalen zij zelf het assortiment en de prijs. Deli XL ondersteunt slechts de ondernemers om zaken te doen. Deli XL stemt met de lokale versspecialisten de logistiek af en verzorgt de bezorging van de producten. Ook heeft Deli XL samen met de ZLTO een hygiënecode ontwikkeld voor boeren die participeren.

Geïnteresseerde agrariërs en versspecialisten nemen contact op met Deli XL door een e-mail te sturen.