Gemeente stelt helaas zelf nog geen regelingen op om ondernemers tegemoet te komen

Leestijd 1 minuut

17-07-2020  De gemeente Den Haag heeft haar plannen bekendgemaakt voor het uitbreiden van de milieuzone in de stad. Als de gemeenteraad de plannen steunt, zullen per 1 januari 2022 alleen nog vracht- en bestelauto’s vanaf emissieklasse 6 (bouwjaar 2014) de milieuzone in mogen rijden. Ook zijn er plannen om het milieuzonegebied uit te breiden tot aan de centrumring en in het noorden tot aan het Telderstracé.

Voor de uitbreiding van de milieuzone in Den Haag liggen drie varianten op tafel. Wethouder Van Tongeren geeft in haar brief richting de commissie Leefomgeving de voorkeur aan variant twee. Hierbij wordt de milieuzone uitgebreid tot aan de centrumring en in het noorden tot aan het Telderstracé.

Oog voor ondernemers

De gemeente geeft aan zich er bewust van te zijn dat de milieuzone gevolgen heeft voor ondernemers. Dat geeft beperkingen maar biedt ook kansen voor vernieuwing. Doordat de plannen van de gemeente zijn afgestemd op het landelijke harmonisatiebesluit, bestaat in heel Nederland eenduidigheid over de toegangseisen en ontheffingen voor milieuzones. De gemeente stelt daarbij helaas zelf nog geen regelingen op om ondernemers tegemoet te komen maar verwijst naar landelijke regelingen die in de maak zijn.

Pakket aan maatregelen

De milieuzones zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen die landelijk en lokaal worden genomen om de mobiliteit te verduurzamen. Tal van deze maatregelen vloeien voort uit het klimaatbeleid en het beleid voor leefbare steden en een schonere, gezonde lucht. Meer informatie over de plannen van de Gemeente Den Haag kun je lezen in deze brief.

Mark van Geest evofenedex
Contact

Vragen over milieuzones?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder