06-06-2013  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en een meerderheid van de Tweede Kamer vinden dat het verder vrijgeven van de markt voor het wegvervoer in de Europese Unie, nu niet wenselijk is. Dit werd gisteren duidelijk in het debat over Europese wet-en regelgeving.

EVO vindt het zeer onverstandig dat een ‘level playing field’ voor handels- en productiebedrijven in Europa langer op zich laat wachten. Het is slecht voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en het benadeelt ons vestigingsklimaat, aldus de verladersorganisatie.

Liberalisering

Mede onder druk van de Nederlandse overheid heeft Eurocommissaris Kallas al gezegd voorlopig af te zien van verdere liberalisering van de wet- en regelgeving voor internationaal wegtransport in Europa.

Protectionisme

Europese wegvervoerders mogen nu maximaal 3 ritten binnen 7 dagen uitvoeren in een ander EU-land. Aan deze protectionistische regeling wil Den Haag nu vasthouden. Het CDA pleit zelfs voor verdere aanscherping van cabotageregels in het wegvervoer.

Vrij verkeer van goederen

EVO streeft naar vrij verkeer van goederen omdat dit de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven ten goede komt, voertuigen efficiënter worden ingezet en het positieve effecten heeft op het milieu.