Denk aan je A-erkenning bij luchtvervoer van gevaarlijke stoffen

Je kunt zelf een A-erkenning aanvragen of de verantwoordelijkheid uitbesteden.

13-08-2018  Ieder type van vervoer heeft zo zijn eigen regelgeving. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen per luchtvracht is anders geregeld dan wanneer de goederen per schip worden verscheept. Een lid van ons, een exporteur, kreeg het verzoek van een klant om goederen met gevaarlijke stoffen per luchtvracht te versturen. Het bedrijf belde ons met de vraag wat voor invloed dit had op de vervoersdocumenten.

Erkenning

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht moet voldoen aan de regels in de voorschriften uit de IATA Dangerous Goods Regulations. Een belangrijke verplichting is dat een afzender van gevaarlijke stoffen een erkenning dient te hebben, de zogenoemde A-erkenning.

Opleiding

Om als bedrijf een erkenning te krijgen, moet het een opleiding volgen bij een gecertificeerd opleidingsinstituut, bijvoorbeeld evofenedex. De opleiding sluit af met een examen. Als een kandidaat het examen met goed gevolg afsluit, kan deze met het examencertificaat de erkenning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De erkenning wordt afgegeven op naam van het bedrijf, niet op persoonlijke titel. Rekening houdend met verloop van personeel, moet het bedrijf altijd zorgen voor voldoende opgeleid personeel.

Verlenging

De erkenning is twee jaar geldig en bij een verlenging is opnieuw een examen nodig. Een bedrijf met erkenning moet zijn personeel, zoals verpakkers, periodiek opleiden. Als een bedrijf zelf geen A-erkenning heeft, moet deze een gespecialiseerd bedrijf  inschakelen, om namens de afzender op te treden. Dit betreft logistiek dienstverleners die door de overheid erkend zijn om namens de afzender het vervoersdocument (de Shipper’s declaration) op te maken en te ondertekenen. De dienstverlener moet beschikken over een E-erkenning. Door het ondertekenen van de Shipper’s declaration wordt onder meer verklaard dat de goederen juist geclassificeerd zijn en dat verpakking, etikettering en kenmerking in overeenstemming zijn met de wetgeving.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder