01-12-2011  Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam en de de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors zijn overeengekomen dat de havengelden in Rotterdam ongeveer op hetzelfde niveau blijven als dit jaar.

Startpunt van de marktconsultatie over de tarieven is altijd de inflatie. Deze stijging wordt in 2012 eenmalig gecompenseerd en bovendien wordt vanwege het onzekere economische tij net als vorig jaar een korting van 3 procent gehanteerd.

Opvallend aan de afspraken is ook dat transhipment van containers (zee-zeeoverslag), met name feeders, financieel wordt gestimuleerd. Daarnaast kunnen schone binnenvaartschepen korting krijgen.

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf, houdt vast aan de crisiskorting, omdat deze ook in 2010 en 2011 goed heeft uitgepakt voor Rotterdam. Hij verwacht een zelfde effect in 2012.