03-11-2014  De gemeente Deventer heeft het voornemen om het ontheffingsbeleid voor de bevoorrading van winkels in het centrumgebied fors aan te scherpen.

Met de nieuwe regels mogen winkels in de binnenstad uitsluitend van 7.00 – tot 11.00 uur bevoorraad worden. Bedrijven gevestigd aan de Brink mogen, met ontheffing tot 13.00 uur worden bevoorraad.

Na 11.00 uur worden voertuigen zoveel mogelijk uit de binnenstad geweerd. Dat geldt ook voor koeriersdiensten, horeca, bouwbedrijven, monteurs of taxi’s. Kleine, electrische voertuigen komen nog wel voor ontheffing in aanmerking.

Gelijktijdig met de invoering van de nieuwe regels voor de bevoorrading heeft het college het voornemen om nieuwe laad- en losplekken in te richten.

EVO staat kritisch tegenover de voornemens van de gemeente voor deze forse aanscherping.  De nieuwe regels staan opgenomen in ontwerpbeleidsregels die vanaf 6  november tot en met 17 december ter inzage worden gelegd voor inspraak.  Bedrijven die momenteel met een ontheffing buiten de venstertijd bevoorraden en door de aanscherping tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met EVO.