Vijf belangrijke trends en ontwikkelingen op HR-gebied

Van veranderende wet- en regelgeving tot meer samenwerken

De arbeidsmarkt verandert continu en onder toenemende invloed van technologieën en digitalisering veranderen functies en verdwijnen taken. Deze veranderingen hebben een enorme impact op Nederlandse handels- en productiebedrijven. In dit artikel bespreken we vijf HR-ontwikkelingen waar je als logistiek- en/of HR-professional nu – maar ook in de toekomst - rekening mee moet houden.

 1. Veranderende wet- en regelgeving
  Met de komst van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) is het ontslagrecht veranderd en de inzet van flexibele arbeid verder beperkt. Het vaste contract is minder vast en aantrekkelijker gemaakt, terwijl flexwerk minder flexibel is geworden. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven financieel in zwaar weer terecht gekomen en zijn er noodmaatregelen door de overheid opgetuigd (waaronder de NOW), om deze omzetterugval te overbruggen. Zowel de veranderde omstandigheden als de veranderingen in wet- en regelgeving zijn direct van invloed op het HR-beleid van (internationale) handels- en productiebedrijven.
 2. Andere manier van leidinggeven is nodig
  De coronamaatregelen hebben een enorme invloed op de inrichting van en het werken in het magazijn en dat vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat jouw medewerkers veilig en gezond kunnen werken in de anderhalvemetereconomie? Denk hierbij aan het bewaken van de 1,5 meter afstand, een ergonomische werkplek, tilhulpmiddelen voor zware objecten, de inrichting van het magazijn en de psychische factoren die het coronavirus met zich meenemen. En hoe zorg je voor betrokkenheid en motivatie als (kantoor)personeel maanden thuis werkt?
 3. Talentontwikkeling wordt steeds belangrijker
  Steeds meer organisaties hebben behoefte aan kennis en kunde over het ontwikkelen of opleiden van mensen. Juist nu is het essentieel om maximaal gebruik te maken van het beschikbare talent. Niet alleen is het lastig om te bepalen waar het talent bij de medewerkers zit, maar ook hoe je ervoor zorgt dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, goed in hun vel zitten en met plezier hun werk blijven doen. Ook is het stimuleren van om- en bijscholing een verplichting vanuit de eerste en de tweede NOW-regeling. Redenen genoeg om met werknemers in gesprek te gaan om te achterhalen waar hun persoonlijke ontwikkel – en/of loopbaanbehoefte ligt.
 4. Flexibiliteit en wendbaarheid noodzakelijk
  De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat een flexibele en wendbare organisatie essentieel is ten tijde van snelle verandering. Onder andere door in korte tijd werken op afstand digitaal mogelijk te maken, werkroosters aan te passen, medewerkers meer autonomie te geven en processen versneld te automatiseren. Als jouw organisatie wendbaar is, levert dit veel voordelen op en versterkt dit het bestaansrecht van de organisatie. De vraag is of, en hoe, je je hierop voorbereidt als logistiek- of hr-professional, zodat je snel kan meebewegen met veranderende omstandigheden in de technologie, op de arbeidsmarkt en in de economie.
 5. Meer samenwerken
  Er zijn veel voorbeelden waarin samenwerken voor de hand ligt, maar deze samenwerking nog onvoldoende van de grond komt. Denk aan de situatie dat het ene bedrijf tijdelijk een tekort en het andere juist een tijdelijk overschot aan personeel heeft. Of de vervoerder die na de bezorging aan een klant leeg terugrijdt en daardoor een hoger tarief vraagt.  Met een gemeenschappelijk belang, vertrouwen en durf kunnen verladers elkaar in dit soort situaties juist helpen. Trends en ontwikkelingen beïnvloeden de logistieke organisatie van werk. Nu en in de toekomst. Als ondernemers samen oplossingen kunnen vinden voor hun logistieke uitdagingen, kunnen ze samen de concurrentie voor blijven. Het is niet voor niets dat steeds meer samenwerkingsverbanden in de vorm van communities opkomend zijn tussen partijen die op strategisch gebied er voor kiezen om samen te werken. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking van verladers via het online platform Compose.

Gratis online evenement

Gelukkig sta je er als logistiek- of HR-professional niet alleen voor. Tijdens het online arbeidsmarktevent Mens&werk in de logistiek ben je - op een interactieve manier - in 2,5 uur helemaal up-to-date met de trends en ontwikkelingen op de dynamische arbeidsmarkt. Met twee keynotes en vier praktische mini-masterclasses krijg je - aan de hand van de trends en ontwikkelingen - tips en handvatten om de beste werkgever in de logistiek te worden. Ook kom je in contact met vakgenoten en delen we de belangrijkste resultaten van ons HR-trendonderzoek met je.

Komt 29 oktober niet helemaal lekker uit? Meld je aan zodat je de keynotes en masterclasses na het evenement eenvoudig terug kunt kijken.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder