08-07-2013  Als gevolg van stakingsacties worden de sluizen op enkele Duitse kanalen niet bediend. De acties duren tot zondag 14 juli 16.00 uur. Het gaat om de sluizen op het Wesel-Dattelnkanaal, het Rhein-Hernekanaal en het Dortmund-Eemskanaal. Mogelijk worden de acties uitgebreid naar kanalen in Nedersaksen, Bremen en Beieren.

Reorganisatie

De stakingsacties zijn gericht tegen de voorgenomen reorganisaties bij de Duitse vaarwegbeheerder Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Hier verdwijnen minstens 2500 arbeidsplaatsen. De vakbond Ver.di, die de staking organiseert, wil worden betrokken bij de reorganisatie en wil behoud van de werkgelegenheid en goede regelingen voor personeel dat toch moet vertrekken.

Schade beperken

EVO raadt verladers aan rekening te houden met deze acties, om de schade zo veel mogelijk te beperken.