Dienstverlening Douane onder druk, verbeteringen noodzakelijk

Dossier douanetrends

23-08-2017  In een meerdelige reeks gaat evofenedex in op trends in de douanewereld. In deze aflevering aandacht voor de noodzakelijke verbeteringen.

Toezicht en handelsfacilitatie

De Nederlandse Douane heeft een dubbelrol, met enerzijds een ‘toezichthoudende’ rol en anderzijds een ‘handelsfaciliterende’ rol. Waar Douane autoriteiten in andere EU en niet-EU landen dikwijls de nadruk leggen op toezicht, wil de Nederlandse Douane een bijdrage leveren aan de economische concurrentiekracht van Nederland door het bedrijfsleven en de handel te faciliteren. Dat betekent dat de Douane en het bedrijfsleven in Nederland goed en nauw samenwerken. evofenedex is positief over de constructieve samenwerking met en opstelling van de Douane, maar meent dat de Douane haar handelsfaciliterende rol verder kan versterken en daarnaast moet inzetten op innovatieve en slimme toezicht concepten. In dit artikel benoemen we een aantal trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen (gaan) zijn op uw bedrijf.

Visie Douane

Sinds 2014 werkt de Nederlandse Douane aan haar handhavingsvisie ‘Grensverleggend’. Hierin wordt onderscheid gemaakt in betrouwbare (AEO) en onbekende bedrijven, van aangiftegericht naar systeemtoezicht en van risicogericht naar compliance-gericht toezicht. evofenedex onderschrijft de richting en uitgangspunten van de visie, maar vindt het noodzakelijk dat deze visie ambitieuzer wordt uitgewerkt en opgepakt door Douane en bedrijfsleven.

Effectiever toezicht

Ambitie van de Douane is toezicht te houden op 100% van de goederen die onze grenzen passeren. Dat betekent dat de Douane voor alle goederen die binnenkomen of uitgant na moet kunnen gaan of de vereiste meldingen en aangiften zijn gedaan. Ook wil de Douane van elke binnenkomende of uitgaande container en pallet een gedegen beeld hebben, op basis van gegevens uit de aangifte en uit andere bronnen. Hoewel de Douane de intentie heeft meer gebruik te gaan maken van big data analyse, leunt de Douane nog vooral op traditioneel opgestelde risicoprofielen. Volgens evofenedex moet de inzet op moderne analyse technieken worden geïntensiveerd, zodat het toezicht gerichter kan plaatsvinden. Alleen op die manier kan de Douane effectief toezicht blijven houden op de alsmaar groeiende goederenstroom, bestaande uit steeds meer en kleinere zendingen.

AEO-bedrijven meer belonen

Binnen het toezicht wil de Douane ook meer onderscheid gaan maken tussen bedrijven die aantoonbaar betrouwbaar zijn (AEO) en onbekende bedrijven. Dat betekent voor AEO-bedrijven een verschuiving van risicogericht naar compliance gericht toezicht. In de praktijk ervaren AEO-bedrijven op dit moment beperkt de voordelen van de AEO-status, terwijl het bedrijven veel tijd, capaciteit en geld kost de vergunning te verkrijgen én te behouden. In de tweede helft van 2017 gaat evofenedex verder in gesprek met de Douane om de voordelen van de AEO-vergunning in de praktijk verder te vergroten.

Benutten kansen DWU

De implementatie van het Douanewetboek van de Unie tot en met 2020 kan een bedrage leveren aan handelsfacilitatie. Tot en met 2020 worden diverse grensoverschrijdende systemen geïmplementeerd of geüpdatet, zoals NCTS en centralised clearance. Uitgangspunt is dat de implementatie of updates van de systemen de douaneprocessen en procedures standaardiseren en vergemakkelijken. Volgens evofenedex is het belangrijk dat de Nederlandse Douane borgt dat de te implementaties of updates ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan handelsfacilitatie. Voor meer informatie over het implementatietraject DWUzie hier.

Verstoringen of vertragingen

evofenedex blijft de voortgang nauwlettend volgen en roept leden op verstoringen of vertragingen in de Douane IT-systemen te blijven melden. Dat kan bij beleidsadviseur Wilco Heiwegen: (w.heiwegen@evofenedex.nl). Volgende week gaan we dieper in op de samenwerking tussen de toezichthouders en de douane. Benieuwd naar onze opleidingsmogelijkheden? Download onze opleidingsbrochures voor meer praktijkvoorbeelden en inhoudelijke informatie.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder