Zoetermeer, 18 oktober 2013

Onderzoek EVO: bedrijven zien kosten wegvervoer stijgen

De dieselprijs is de afgelopen tien jaar met maar liefst 74 procent gestegen. Mede hierdoor is het goederenvervoer over de weg aanzienlijk duurder geworden voor Nederlandse bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van verladersorganisatie EVO.

EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, inventariseert ieder jaar de kostenontwikkelingen in het wegvervoer.

Kosten

Uit het onderzoek van EVO blijkt dat bedrijven die hun goederen met vrachtauto’s laten vervoeren, hun vervoerkosten ook dit jaar zagen stijgen. Een bedrijf dat goederen laat vervoeren in vrachtauto’s van 6 ton die jaarlijks 100.000 kilometer afleggen, is nu 2,2% duurder uit dan in oktober 2012. Bedrijven die kiezen voor grotere vrachtauto’s (23 ton) die eveneens 100.000 kilometer afleggen, kregen te maken met een kostenstijging van 2,6%.

Brandstof

De prijsstijging in het afgelopen jaar komt deels voort uit stijgende verzekeringspremies en rentekosten. De grootste uitgaven blijven echter loon- en brandstofkosten; bij een vrachtauto met 23 ton laadvermogen bedragen deze kosten respectievelijk 38 en 30 procent van de totale uitgaven. Uit het onderzoek van EVO blijkt dat de gemiddelde dieselprijs het afgelopen jaar opnieuw steeg – van 122,26 naar 124,10 eurocent. De afgelopen tien jaar is diesel 74 procent duurder geworden. Toen EVO eenzelfde onderzoek uitvoerde in 2004, bedroeg de dieselprijs nog slechts 81,51 eurocent.