04-04-2014  Rijkswaterstaat verwacht in 2017 te kunnen beginnen met de aanleg van een snelweg aan de noordrand van Rotterdam.

Website

Belanghebbenden kunnen tot half mei actief on line meedenken over de inpassing van deze A13/A16. Rijkswaterstaat heeft samen met de betrokken overheden de website www.A13A16rotterdam.nl geopend.

Ideeën leveren

Bewoners, recreanten en anderen worden opgeroepen ideeën te geven voor onder meer de herinrichting van het Terbregseveld, het Lage Bergse Bos en het Triangelpark.

Participatie

Met deze burgerparticipatie kunnen Rijkswaterstaat, Stadsregio en gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren rekening houden met de wensen en belangen van omwonenden.

Ruimte

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft met de Stadsregio Rotterdam afspraken gemaakt over de inpassing van de A13/A16 in het landschap. Toch is er volgens Rijkswaterstaat nog veel ruimte voor inbreng van omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden voor een goede inpassing van de weg in het landschap.