23-06-2016  Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de zorgen om de veiligheid bij het spoorvervoer van chemische producten in perspectief gezet. Dit deed zij naar aanleiding van de maatschappelijke onrust die is ontstaan nadat ProRail constateerde dat de wettelijke normen bij dit type vervoer worden overschreden.

Basisveiligheid

De staatssecretaris benadrukte vandaag in een debat met de Tweede Kamer dat Nederland in ieder geval voldoet aan de Europese veiligheidseisen voor het vervoer van chemische producten over het spoor en dat daardoor de basisveiligheid niet in het geding is.

Aanvullende regels

In Nederland gelden bovenop de Europese regels, complexe aanvullende regels in de vorm van de Wet Basisnet. De normen van die aanvullende Nederlandse regels worden nu overschreden. De oorzaken daarvan moeten eerst in kaart zijn gebracht voordat het kabinet maatregelen treft, vindt de staatssecretaris, in navolging van EVO Fenedex. Dijksma voelt niets voor een wetswijziging op korte termijn, liet zij de Tweede Kamer vandaag weten.

Binnenvaart

De staatssecretaris verwacht na de zomer inzage te kunnen geven in de oorzaken van de normoverschrijdingen. Aan de hand daarvan zal zij met een ‘activistische houding’ werken aan een oplossing voor de overschrijdingen, zo heeft zij aangekondigd. Daarbij neemt zij ook de mogelijkheden van het vervoer over binnenwater als alternatief voor het spoor serieus mee. Na de zomer wordt de Tweede Kamer van een vervolgaanpak op de hoogte gesteld. EVO en Fenedex zijn betrokken bij dat vervolgproces.