06-07-2017  Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft gisteravond duidelijkheid gegeven over de mogelijke inzet van het Routeringsbesluit voor het Basisnet spoor. Dit deed zij tijdens het AO Spoor in de  Tweede Kamer, een van de laatste overleggen voor het reces. De openbare consultatie moet deze zomer gaan plaatsvinden en aan het einde van dit jaar kan een beslissing worden genomen of het instrument daadwerkelijk wordt ingezet.

Dwingen

Met een routeringsbesluit kan de staatssecretaris vervoerders van gevaarlijke stoffen dwingen om gebruik te maken van de Betuweroute. Het afgelopen jaar is er onrust ontstaan over overschrijdingen van de risicoplafonds.

Veiligheid nergens in geding

De staatssecretaris benadrukte nogmaals dat de veiligheid echter nergens in het geding is. De komende maanden worden er diverse maatregelen genomen waardoor een routeringsbesluit hoogstwaarschijnlijk niet nodig is. Zo wordt er een serviceloket voor vervoerders en verladers bij ProRail ingericht. Doel hiervan is 'sturing vooraf mogelijk te maken'.

Positieve prikkels

Jan Middendorp van de VVD vindt het instrument blijk geven van weinig vertrouwen in de sector. Hij gelooft meer in positieve prikkels om de overschrijdingen terug te dringen.

Overlast terugdringen

Rob Jetten van D'66 benadrukte dat het spoorgoederenvervoer in Nederland gestimuleerd moet worden. Samen met Suzanne Kröger van GroenLinks vroeg hij de staatssecretaris te onderzoeken of het mogelijk is om goederentreinen langzamer door stadskernen te laten rijden. Hiermee moet de overlast voor omwonenden worden teruggedrongen.

Opinie evofenedex

evofenedex ondersteunt de koers van de Staatssecretaris maar vindt een routeringsbesluit onnodig. De inzet van dit omstreden instrument is niet nodig als de staatssecretaris de balans in het Basisnetsysteem hersteld. Dat betekent dat risicoplafonds op enkele locaties moeten worden herijkt en er meer sturing vooraf moet gaan plaatsvinden. Daarnaast kan de inzet van een routeringsbesluit schadelijk zijn voor de Nederlandse economie. evofenedex heeft hier samen met haar partners uit de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) vorige maand bij politieke partijen op aangedrongen.