29-09-2014  Dinalog, het kennisinstituut van de Topsector Logistiek, stelt vierentwintig studiebeurzen beschikbaar voor de nieuwe master in het ‘Customs and Supply Chain Compliance’-programma van Rotterdam School of Management (RSM) van de Erasmus Universiteit. 

Kennis en inzichten

Deze masteropleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de brancheorganisaties, douane en RSM en behandelt de nieuwste kennis en inzichten op het gebied van douane, belastingen, handelswetgeving en compliance. Iedereen die is toegelaten tot de master kan in aanmerking komen voor een beurs van 5000 euro. De beurzen worden toegekend op basis van een motivatiebrief en een persoonlijk gesprek. 

Vakgebieden 

In de opleiding worden drie vakgebieden behandeld: internationale douane- en handelsregelgeving, supply chain management en informatiesystemen en compliance. Het programma is ontwikkeld voor iedereen die dagelijks te maken heeft met internationale handel en douane- en handelsregelgeving. 

Meer informatie

Het masterprogramma start begin 2015. Meer informatie staat op de site van RSM.