25-02-2014  Dinalog, TLN en EVO organiseren een discussieworkshop over de uitdagingen waar de HR-manager in de logistiek voor staat.

Thema’s

De volgende thema's komen in de workshop aan bod:

  • talent - werving en ontwikkeling
  • omgaan met generatieverschillen
  • kennisbehoud en ontwikkeling
  • zij-instroom

In het programma is ook tijd gereserveerd om de humanresearch-uitdagingen, kansen en mogelijke valkuilen van de deelnemers te bespreken.

De discussiebijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 14 maart van 13.45 tot 17.45 uur bij Dinalog, Princehagelaan 13, 4813 DA Breda.

Meer informatie en aanmelden