Disfunctioneren: waar moet een verbetertraject aan voldoen?

Het doorlopen van een verbetertraject levert in de praktijk vaak veel vragen op.

22-03-2021 Het doorlopen van een verbetertraject is van essentieel belang in een disfunctioneringsdossier, maar levert in de praktijk vaak veel vragen op. Welke inspanning moet een werkgever tijdens een verbetertraject verrichten en wat mag van de werknemer worden verwacht? En hoelang duurt een verbetertraject? Geen of een onjuist ingestoken verbetertraject kan ertoe leiden dat de kantonrechter een verzoek van de werkgever tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst afwijst. In de Ecofys-uitspraak verstrekte de Hoge Raad meer informatie over de inhoud van een verbetertraject.

Waarom een verbetertraject?

Als een werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren, moet de kantonrechter toetsen of:

 1. Er sprake is van ongeschiktheid;
 2. Deze ongeschiktheid niet het gevolg is van ziekte of gebreken van de werknemer;
 3. De werknemer tijdig in kennis is gesteld van het disfunctioneren;
 4. De ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing en arbeidsomstandigheden;
 5. De werknemer in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld zijn functioneren te verbeteren. Uit het laatste criterium volgt de noodzaak voor een verbetertraject. Aan de hand van een verbetertraject kan een werkgever namelijk concreet onderbouwen dat hij de werknemer voldoende gelegenheid heeft geboden zich te verbeteren.

Wat mag tijdens een verbetertraject van de werkgever worden verwacht?

De Hoge Raad heeft zich circa anderhalf jaar geleden over deze vraag gebogen. Het hangt van de concrete omstandigheden van het geval af welke hulp en ondersteuning de werkgever moet bieden tijdens het verbetertraject. Wel geeft de Hoge Raad de volgende gezichtspunten mee, die meegewogen worden bij de beoordeling van het traject:

 1. De aard, de inhoud en het niveau van de functie;
 2. De bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring;
 3. De aard en de mate van ongeschiktheid van de werknemer;
 4. De duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld;
 5. De duur van het dienstverband;
 6. Wat er in het verleden al is ondernomen ter verbetering van het functioneren;
 7. De mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering;
 8. De aard en de omvang van het bedrijf van de werknemer.

Uit deze uitspraak volgt ook dat in veel gevallen van werknemers mag worden verwacht dat zij actief mee moeten denken over hoe een verbetering van hun functioneren kan worden bereikt.

Hoewel deze uitspraak meer inzicht geeft in wat van de werkgever (en de werknemer) mag worden verwacht tijdens een verbetertraject, blijft de samenstelling van een verbetertraject maatwerk. Daarbij dienen zowel de werkgever als de werknemer zorgvuldig af te wegen welke ondersteuning mag worden verwacht.

Lunchupdate Arbeidsrecht #2: een disfunctionerende medewerker

Wil je meer weten over verbetertrajecten? Meld je dan aan voor de online lunchupdate Arbeidsrecht op dinsdag 20 april 2021. Advocaat Anneke Nijk van Lexence en onze jurist Marinke Roebersen gaan een uur lang dieper in op het arbeidsrechtelijke thema: Hoe ga je om met een disfunctionerende werknemer? Als deelnemer krijg je praktische handvatten en tips om met dit onderwerp om te gaan en bespreken we de meestgestelde vragen. In de online sessie proberen we ook voorbeelden te geven. Deze lunchupdate is alleen toegankelijk voor leden van evofenedex.

Dit artikel is geschreven door Anneke Nijk, advocaat bij Lexence, in het kader van de Lunchupdate die we in 2021 elk kwartaal zullen verzorgen.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder