Vergunningsgrens Wet wegvervoer goederen blijft op 500 kilogram

23-09-2013  De vergunningsgrens voor het vervoeren van goederen van derden lijkt niet te worden verlaagd naar nul kilogram. De huidige vergunningsgrens van de Wet wegvervoer goederen (Wwg), van 500 kilogram, blijft gehandhaafd.

In het Sociaal Akkoord stond eerder nog het voornemen om de vergunningsgrens te verlagen naar nul kilogram. Hierdoor zou er volgens EVO geen sprake meer zijn van een vrije Europese wegvervoermarkt. De Nederlandse vergunningsgrens zou dan namelijk nog verder afwijken van het Europees overeengekomen niveau van 3500 kilogram.

Bedrijfsleven

EVO vindt het verstandig dat het vergunningsstelsel nu niet lijkt te worden gewijzigd. De organisatie berekende eerder de kosten van de disproportionele lastenverzwaring op 24 miljoen euro. Een rekening die uiteindelijk bij de opdrachtgevers van het goederenvervoer, handels- en productiebedrijven, terecht zou komen.

Europa

EVO pleit al jaren voor het vasthouden aan het Europees overeengekomen minimum van 3500 kilogram. Een efficiënte bedrijfsvoering is voor verladers alleen mogelijk in een eerlijke en open Europese markt. Dat Nederland nu vasthoudt aan de huidige vergunningsgrens ziet EVO dan ook als een eerste stap in deze richting.