De reden dat veel veiligheidsoplossingen niet werken

Hoe zorg je voor een effectieve veiligheidsoplossing in het magazijn?

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat veiligheidsprofessionals gemiddeld 32 verschillende veiligheidsinterventies toepassen in hun organisaties. Veel interventies worden echter niet op een doordachte manier gekozen, waardoor deze oplossingen niet het gewenste resultaat opleveren. Maar hoe komt dit? En hoe zorg je voor een effectieve veiligheidsoplossing in het magazijn? Het stappenplan ‘Gedragsverandering’ helpt je hierbij.

Als werkgever is het vanuit de Arbowet verplicht om medewerkers een gezonde en veilig werkomgeving te bieden. Een belangrijke basis hiervoor is een actuele en volledige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak. Daarin worden de  veiligheidsrisico’s voor medewerkers vastgelegd, met daarbij de maatregelen om deze risico’s tot een minimum te beperken of te voorkomen. Hierin komen onder meer arbeidsplaatsen, verkeersplan, fysieke belasting, PSA en blootstelling aan gevaarlijke stoffen in voor.


Effectiviteit

In het onderzoek van het RIVM komt naar voren dat de meeste veiligheidsinterventies worden gedaan omdat het wettelijk verplicht is (zoals de RI&E) of omdat de veiligheidsprofessionals hoorden van andere organisaties dat de interventie goed werkt. Echter bleek dat de top-5 interventies die als meest effectief werden ervaren anders was dan de top 5 meest toegepaste interventies.

Reden

Een reden dat veel veiligheidsinterventies niet het gewenste resultaat opleveren is omdat er veel vanuit de interventie gedacht wordt, in plaats vanuit het onveilige gedrag of de onveilige situatie op de werkvloer. Door te starten met een gedragsanalyse en daarbij de passende interventie te kiezen, wordt de kans op succes en een verbetering van de veiligheid op de werkvloer vergroot. Het onderstaande stappenplan ‘Gedragsverandering’ kan daarbij helpen.

Stappenplan ‘gedragsverandering’
 

  • Stap 1: Gedragsanalyse
    In een gedragsanalyse bepaal je eerst wat het probleemgedrag is, vervolgens bepaal je het doelgedrag om tot slot de beweegredenen voor dit probleemgedrag te achterhalen.
  • Stap 2: Interventie bepalen
    Als je zeker weet waar het probleem zit, kun je een geschikt interventietype selecteren. Er zijn grofweg 4 verschillende soorten interventies: informeren, overtuigen en trainen, verbieden en dwingen, belonen of beboeten of nudgen.
  • Stap 3: Interventie testen
    Heb je de keus gemaakt, dan kom je aan bij stap 3: interventies testen.

Aan de slag

Uiteraard is de theorie vaak makkelijker dan de praktijk. Benieuwd hoe je -aan de hand van dit bovenstaande stappenplan - binnen jouw organisatie onveilig gedrag kunt oplossen met passende veiligheidsoplossingen? Kom dan naar de workshop ‘Van onveilig gedrag naar kansrijke oplossing’ op 13 oktober in Zoetermeer. Je gaat dan met behulp van diverse werkbladen aan de slag en krijgt concrete tips, adviezen en voorbeelden om jouw veiligheidsproblemen aan te pakken.

Let op: deze workshop is exclusief voor leden van evofenedex en er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar.