08-06-2016  EVO stelt, samen met een groot aantal partijen en het bedrijfsleven, een Code Gezond en Veilig Magazijn op. Deze zal op 13 september tijdens het congres Trends in Warehousing worden gepresenteerd. De Code moet ervoor zorgen dat de magazijnen in Nederland veiliger worden. De samenwerkende partijen hebben tijdens meerdere bijeenkomsten tien risicohotspots in het magazijn geïnventariseerd. Een hotspot is een plek in het magazijn waar het meeste ongevallen voorkomen of waar volgens het bedrijfsleven, inspectie en wetenschap de meeste risico op fysieke belasting is. De partijen inventariseren nu de oplossingen en de good practices hierbij, om op die manier bedrijven een handvat te geven om risico’s in het eigen magazijn aan te pakken.

Bekijk de Top-10 risicohotspots

Betere bedrijfsprestaties

Een gezond en veilig magazijn leidt niet alleen tot minder ongevallen op de werkvloer, ook wordt het werk efficiënter uitgevoerd, waardoor de bedrijfsprestaties omhoog gaan. In de praktijk blijkt het voor bedrijven best moeilijk om de juiste aanpak te kiezen om een veilig en gezond magazijn te creëren. De Arbowetgeving kent open normen en als er bekende voorbeelden en manieren van aanpak zijn, dan zijn die niet altijd voor elk bedrijf geschikt.

Onvoldoende inzicht

Tegelijkertijd heeft 58 procent van de bedrijven in groothandel, industrie, logistiek en transport géén RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en daardoor onvoldoende inzicht in de risico’s. In veel bestaande RI&E’s zijn magazijnen zelfs sterk onderbelicht. Bij het veilig werken in het magazijn is, volgens de betrokken partijen, de mens de rode draad. Het heeft volgens hen namelijk géén zin om dure technische oplossingen te verzinnen als de mensen die er mee om moet werken dit niet goed hebben geleerd.

Committeren aan de Code

Een bedrijf kan zich openlijk committeren aan de Code. Het geeft daarmee aan volgens de richtlijnen van de Code de veiligheid aan te pakken. Hierin zijn mens, proces en techniek in evenwicht. De good practices geven bedrijven handvatten.

Heeft u een goede aanpak of een pragmatische oplossing gevonden in één van de tien hotspots? Laat het EVO weten, mail naar Daniëlle Gevers Deynoot - de Booij. De beste oplossingen en handvatten worden verzameld in het boek ‘Good Practices Code Gezond en Veilig Magazijn’.