Langer partnerverlof en hoger minimumloon vanaf juli

Leestijd 3 minuten

22-06-2020  Op het gebied van arbeidsrecht en Arbowetgeving gaat er vanaf juli het nodige veranderen. Zo moet voor die tijd alle administratie rondom vaste contracten op orde zijn voor een lagere WW-premie, wordt het aanvullend partnerverlof van kracht en verandert de regelgeving rondom het werken met hijs- en hefwerktuigen met een werkbak of werkplatform.

De belangrijkste wijzigingen voor werkgevers die vanaf juli van kracht zijn, staan hieronder in een overzicht.

Vóór 1 juli bewijs vast contract opnemen in loonadministratie

Werkgevers hebben tot en met 30 juni de tijd om ervoor te zorgen dat zij een schriftelijk bewijs van een contract voor onbepaalde tijd in hun loonadministratie hebben. Die is nodig om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie. Dit staat in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) vastgelegd. Dat kan een door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde zijn, een addendum of een bevestiging per mail van zowel de werkgever als werknemer. Lees in dit artikel meer over deze voorwaarden, onder andere over het opschorten van de hogere WW-premie bij meer dan 30%procent overwerk tijdens de coronacrisis. Daarnaast vind je antwoorden op veelgestelde vragen over de Wab op onze website.

Minimumloon per 1 juli omhoog

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen per 1 juli 2020, zie voor alle leeftijden en uurlonen de tabel op de site van de Rijksoverheid. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2020:

  • € 1.680,00 per maand
  • €  387,70 per week
  • € 77,54 per dag

Aanvullend partnerverlof bij de geboorte van een kind per 1 juli

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners van werknemers aanvullend partnerverlof opnemen van maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week. Zij ontvangen een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het dagloon, tot maximaal 70 procent van het maximumdagloon. De aanvraag van het aanvullend geboorteverlof loopt net als het zwangerschaps- en bevallingsverlof via het UWV. Zie voor meer informatie over het partnerverlof onze website.

Per 1 juli wetswijziging arbeidsomstandighedenwet voor hijs- en hefwerktuigen met een werkbak of werkplatform

Artikel 7.23d van de Arbowet wordt per 1 juli gewijzigd. Dit betekent dat bij het werken met een werkbak aan een hijswerktuig de werkgever de (technische) noodzaak voortaan moet kunnen aantonen in een schriftelijk werkplan. Ook moet verplicht een gecertificeerde hogere veiligheidskundige een schriftelijke verklaring afgeven dat het werk op de werklocatie veilig kan worden uitgevoerd. Dit soort werkzaamheden worden overwegend uitgevoerd in de asbestverwijdering.

Ten overvloede wellicht, het werken met werkbakken (op een heftruck of aan een kraan) is verboden, tenzij er wordt voldaan aan een aantal specifieke voorwaarden. Een hoogwerker is een beter en veiliger alternatief.

Aanvraag NOW 2.0 vanaf 6 juli

Vanaf 6 juli kunnen bedrijven die een gemiddelde omzetdaling hebben van tenminste 20 procent voor de periode juni, juli, augustus en september bij UWV een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten. Lees in dit artikel over de voorwaarden van de NOW 2.0 en zie de Q&A NOW voor veel gestelde vragen over deze regeling. Binnenkort zal meer worden bekendgemaakt over de regeling en de ontwikkelings- en scholingseis die er in zijn opgenomen. Zodra die er zijn zetten wij deze op onze site.

Compensatie voor betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 april kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit geldt voor vergoedingen betaald vanaf 1 juli 2015. Let op: de aanvraag moet deze voor deze oude zaken binnen zes maanden na 1 april 2020, dus uiterlijk op 30 september 2020 bij UWV ingediend worden. Gebeurt dit niet op tijd, dan wijst UWV het verzoek tot compensatie af. Zie voor meer informatie over de compensatieregeling en slapende dienstverbanden onze whitepaper, die via deze link gedownload kan worden.

Meldingsplicht in Nederland gedetacheerde buitenlandse werknemers

Sinds 1 maart moeten internationale dienstverrichters die werknemers uit de EU, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland in Nederland werkzaamheden laten verrichten, zich melden bij een online meldloket. Let er op dat buitenlandse werkgevers voor hun chauffeurs ook een meldingsplicht hebben als het gaat om eigen vervoer of vervoer binnen concernverband. Voor internationaal vervoer van goederen over de weg geldt een aantal uitzonderingen. Zo mag er volstaan worden met een jaarmelding. Zie voor meer informatie dit artikel over de meldingsplicht.

Vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) 2020 verhoogd

Eerder dit jaar was de vrije ruimte al verhoogd van 1,2 naar 1,7 procent voor de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2 procent. Op 24 april heeft het kabinet besloten om de vrije ruimte in de werkkostenregeling eenmalig te vergroten naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. De verruiming is bedoeld om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen door bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon te geven. De extra verruiming kan ook worden gebruikt om thuiswerkfaciliteiten aan te brengen op de werkplek van de werknemer thuis of om een e-bike aan te schaffen. Zie hier het volledige bericht van de Rijksoverheid.

Vragen?

Als leden van evofenedex vragen hebben over bovenstaande wijzigingen, dan kunnen zij contact opnemen met de juristen van evofenedex, telefoon 079 3467 346,  e-mail bedrijfsjuristen@evofenedex.nl.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder