"Zorg voor een verbetertraject"

Dit zijn de rechten en plichten van werkgevers bij een disfunctionerende werknemer

Om een disfunctionerende werknemer te kunnen ontslaan, moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er onder meer een gedegen verbetertraject zijn afgelegd, aldus advocaat arbeidsrecht Anneke Nijk.

Een werknemer die niet goed functioneert kan voor heel wat problemen zorgen, maar dat alleen is onvoldoende grond voor ontslag. Volgens advocaat Anneke Nijk van Lexence is daarbij het doorlopen van een verbetertraject essentieel. Wie dat niet doet, kan het bij de kantonrechter wel schudden.

“We zien dat het begrip verbetertraject veel vragen oproept”, aldus Nijk. “Welke inspanningen zijn er nodig? Wat wordt er van de werknemer verwacht en hoelang duurt zo’n traject dan? Dat zijn goede vragen, waar de Hoge Raad in de zogenoemde Ecofys-uitspraak meer informatie over heeft gegeven.”

Voorwaarden

Rechters toetsen een aantal criteria voordat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens disfunctioneren. Nijk somt op: “Er is sprake van ongeschiktheid en die mag niet het gevolg zijn van ziekte of gebreken van de werknemer. Daarnaast moet hij of zij tijdig in kennis worden gesteld van het disfunctioneren en mag het disfunctioneren niet het gevolg zijn van bijvoorbeeld onvoldoende zorg voor scholing en arbeidsomstandigheden. De werknemer moet daarnaast zijn gewezen op de gevolgen als er geen sprake is van verbetering en tot slot moet de werknemer voldoende in de gelegenheid zijn gesteld zijn functioneren te verbeteren. Uit het laatste criterium volgt de noodzaak van een verbetertraject. Aan de hand van zo’n traject kan een werkgever namelijk concreet onderbouwen dat hij de werknemer voldoende gelegenheid heeft geboden zichzelf te verbeteren.”

Omstandigheden

Wat de werkgever moet doen tijdens het verbetertraject hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Nijk: “De Hoge Raad heeft een aantal gezichtspunten meegegeven voor de beoordeling van het verbetertraject. Onder meer de aard, de inhoud, het niveau van de functie, het opleidingsniveau en de ervaring van de werknemer tellen mee. Daarnaast wordt ook gekeken naar de aard van het disfunctioneren en hoelang geleden dit al kenbaar is gemaakt aan de werknemer. Andere zaken die meewegen zijn onder meer de lengte van de arbeidsovereenkomst, wat er in het verleden al is ondernomen ter verbetering van het functioneren en in welke mate de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering.” Volgens Nijk valt uit de uitspraak van de Hoge Raad ook op te maken dat werknemers actief moeten meedenken over hoe een verbetering van hun functioneren kan worden bereikt. “Deze uitspraak geeft iets meer inzicht, maar het blijft maatwerk.” 

Lunchupdate Arbeidsrecht

evofenedex organiseert geregeld lunchupdates over arbeidsrecht. Deelname is gratis. Meld je aan voor de evenementenkalender en mis geen lunchupdate meer.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder