36 miljoen euro in totaal beschikbaar in nieuwe ronde DKTI-regeling

Leestijd 1 minuut

08-02-2021  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt 11 miljoen euro vrij om bedrijven kennis en ervaring op te laten doen met zero emissie (ZE) vrachtauto’s, inclusief eventuele laadinfrastructuur. Dat staat in de zogenoemde Demonstratieregeling Klimaat Technologieën en Innovaties (DKTI) regeling die het ministerie heeft vrijgegeven. De totale subsidiepot die beschikbaar is gemaakt bedraagt 36 miljoen euro. Gelden van deze regeling kunnen door ondernemers worden gebruikt voor het financieren van innovatieve en duurzame transportmiddelen, zoals vrachtauto’s, schepen en vliegtuigen. Dat er binnen deze regeling extra geld is uitgetrokken speciaal voor zero emissie vrachtauto’s, een techniek die in principe niet nieuw meer is, is een eerste stap om ondernemers te steunen in de transitie naar zero emissie, maar is niet voldoende om het emissieloos rijden structureel te vergroten en te versnellen.

De inhoud van de regeling is afgelopen najaar voorgelegd aan betrokken partijen, waaronder evofenedex. Daarop hebben wij gereageerd en zijn enkele van onze aanbevelingen overgenomen in de definitieve versie. Zo is het percentage van het bedrag dat via de regeling gesubsidieerd kan worden verhoogd en gelijk aan de voorgaande jaren. Aan het principe wie het eerst komt, wie het eerst geholpen wordt is toegevoegd dat er aanvullende kwaliteitseisen worden gesteld aan het informatie delen en rapporteren over de bevindingen om de impact van de projecten zo groot mogelijk te maken. Tevens wordt de 11 miljoen euro voor de opschaling volledig ten goede aan de inzet van (hybride) batterij- en waterstof elektrische vrachtauto’s inclusief laadinfrastructuur.

Structureel geld nodig voor zero emissie

In het klimaatakkoord is er echter 94 miljoen beschikbaar gemaakt voor een subsidieregeling voor de aanschaf van ZE-vrachtauto’s. Gezien de afspraken om vanaf 2025 zero emissie stadslogistiek te gaan realiseren, is het noodzakelijk dat deze afgesproken structurele regeling er zo snel mogelijk komt, zodat er voldoende voertuigen op de weg komen en de kennis en ervaring met zero emissie wegvervoer kan worden uitgebreid. Daarnaast moeten er ook investeringen worden gedaan om een robuust basisnetwerk van laad- en tankinfrastructuur op orde te brengen.

Ondernemers met eigen voertuigen kunnen vanaf 23 maart een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder