19-11-2012  DKV Euro Service benadrukt de urgentie om te starten met de implementatievoorbereidingen van het Franse ‘Ecotaxe’-systeem. Deze milieubelasting begint op 20 juni als proef in de Elzas en wordt vanaf 20 juli in heel Frankrijk doorgevoerd. De heffing geldt voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton en voor ongeveer 15.000 km nationale wegen en autosnelwegen.

On board unit

De voertuigen waarvoor Ecotaks wordt geheven, moeten worden voorzien van een gecertificeerde satellietgestuurde on board unit (obu). DKV Euro Service levert hiertoe een DKV Box. Deze kan post-payments behandelen voor beide tolsystemen in Frankrijk (TIS PL en Ecotaxe). Bedrijven kunnen zich registreren voor de DKV Box en Ecotaks via de website van DKV Euro Service.

In EVO Logistiek nummer 8, die verschijnt op 29 november, staat uitgebreide informatie over de invoering van de Franse ecotaks.