Doe de Quickscan Duurzame inzetbaarheid

Gratis begeleidingstraject duurzame inzetbaarheid

Veel bedrijven hebben te maken met oudere werknemers. Om je werknemers gezond en fit tot aan hun pensioen te houden , kan het voor werkgevers verstandig zijn bepaalde stappen te nemen. Verzuim is duur en een werknemer die niet zo productief meer is ook. Voorkom dat werknemers uitgeblust raken, hun enthousiasme verliezen of het werk fysiek niet meer aankunnen. Zowel werkgever als werknemer hebben hier een rol in.

Scan

Wij hebben, samen met Buro voor Fysieke Arbeid, een quickscan ontwikkeld om te zien waar de winst in jouw bedrijf ligt op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De scan gaat in op fysieke belasting, aandacht voor leefstijl, vakmanschap & coaching en een leven lang leren. Aan het einde van de vragenlijst weet je welk traject het beste past bij jouw organisatie.

Doe de quickscan

Gratis begeleiding

Als je dit in kaart hebt gebracht helpen wij je graag verder. We bieden veertig bedrijven gratis begeleiding aan bij het opstarten van een plan van aanpak voor duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld coaching, leefstijlbegeleiding, het maken van een opleidingsplan of de aanpak van fysieke belasting. De trajecten starten eind oktober en bestaan uit twee workshops, advies en een eindseminar.

Let op: er zijn nog maar een beperkt aantal trajecten beschikbaar.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder