18-01-2011  De gemeenteraad van Doetinchem heeft gisteren besloten de bevoorradingsregels voor het berijden van het voetgangersgebied in het centrum aan te passen.

Aanleiding voor de wijziging van de regels betrof de constatering dat er zich overdag buiten de venstertijden te veel voertuigen in het voetgangersgebied bevinden.

Venstertijd blijft

De gemeente heeft over de regels overleg gevoerd met EVO. Dat heeft onder meer ertoe geleid dat de venstertijden niet zijn veranderd.

Het blijft voor leveranciers en vervoerders mogelijk om tot 12.00 uur de binnenstad te bevoorraden. Ook het bestaande avondvenster blijft van kracht. Tegen overtredingen zal strenger worden opgetreden.

Ontheffingen

De ontheffingsregels om het voetgangersgebied buiten de venstertijden te berijden worden aangepast.  Leveranciers van verswaren en leveranciers die meer dan 10 adressen in het voetgangersgebied beleveren komen in aanmerking voor een ontheffing. 

De veranderingen gaan op 1 februari in.