16-06-2011  In het jaarverslag van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR spreekt de organisatie haar zorg uit over een mogelijk gevolg van de strengere zwavelnormen voor het zeevervoer: er zal een verschuiving van goederenvervoer van water naar weg plaatsvinden.

EVO onderschrijft deze analyse van de KVNR en pleit tegen vervroegde aanscherping van de zwavelnorm voor zeeschepen op Noordwest-Europese wateren vanaf 2015.

Door het verplichte gebruik van de zwavelarme, duurdere brandstof wordt shortsea shipping veel onaantrekkelijker voor verladers. Zij zullen zoeken naar goedkopere alternatieve vervoerswijzen over land. Dat is vreemd genoeg nu precies wat de Europese Commissie in volgens haar Witboek Transport niet wil.

Bovendien wordt het vervoer over water naar Noordwest Europa veel duurder dan naar de rest van de wereld, waar pas vanaf 2020 een lagere zwavelnorm gaat gelden.

Hierdoor verslechtert de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven dat het moet hebben van de internationale handel over zee.

EVO pleit er dan ook voor dat de invoering van de strenge zwavelnorm van 0,1% pas na 2020 wordt ingevoerd. Dat geeft rederijen genoeg tijd om alternatieve maatregelen te treffen en hun product concurrerend te houden.