Doorbraak verbinding A8-A9

Eind 2017 ontstond een impasse in de voortgang van de aanleg van de verbinding A8-A9

26-04-2018  Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Eind 2017 ontstond een impasse in de voortgang van de aanleg van de verbinding A8-A9. Wij zijn blij dat de impasse nu is doorbroken. Wij roepen de partijen op om vooral haast te maken met de besluitvorming en het landschapsplan. Het uitblijven van de verbinding A8-A9 zorgt voor dagelijkse files, verliesuren en een onthoudbare leefomgeving in Krommenie.

Het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, sprak zich in november 2017 uit over de effecten van de verbinding op de Stelling van Amsterdam. De richtinggevende aanbevelingen van ICOMOS over herstel en inpassing van een verbinding hebben de besluitvorming gestagneerd.

Voorkeursalternatief

Om het landschapsplan te kunnen opstellen, moeten Gedeputeerde Staten (GS) deze zomer over een voorkeursalternatief voor de verbindingsweg besluiten. Op dit moment zijn het Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief in beeld voor een verbinding A8-A9. Eerder hebben wij onze voorkeur uitgesproken voor het Golfbaanalternatief als maatschappelijk beste keuze. Ook de provincie geeft aan dat het Golfbaanalternatief de beste kansen biedt om de weg optimaal in te passen in het landschap rondom de Stelling van Amsterdam.