15-11-2011  Na de post mortem keuring moet vlees via voortdurende koeling naar een temperatuur van niet meer dan 7 graden worden gebracht. Deze koeling moet plaatsvinden in het slachthuis. Voor de rechtbank speelde de vraag of een koelwagen geparkeerd op het bedrijfsterrein een voorziening van het slachthuis kan zijn.

In het geval voor de rechtbank werd koeling van 9 naar 7 graden in de afgesloten koelauto’s verricht, waarbij de auto’s het vervoer aanvingen nadat de temperatuur van 7 graden was bereikt. Op die manier kon het slachthuis haar capaciteit vergroten.

De rechtbank bleek echter van oordeel dat aan het vereiste van koeling binnen het slachthuis niet was voldaan, ook niet indien de koelwagen via een laaddok aan het slachthuis is gekoppeld en via rubberafdichtingen van de buitenlucht is afgesloten.

Daarbij speelde mee dat in de koelwagens de temperatuur van het vlees niet goed kon worden gemeten, terwijl dit in de koelcellen van de slachterij wel mogelijk was. Doorkoeling in koelwagens is daarom in strijd met de geldende hygiëneregels.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de juridische afdeling van EVO, telefoon 079 3467 346 of e-mail rechtsbijstand@evo.nl.