20-06-2012  Het spoorviaduct in de Hoven (N345) bij Zutphen is binnenkort weer toegestaan voor vrachtauto’s met een maximale hoogte van 4 meter. De provincie Gelderland heeft besloten de toegestane doorrijhoogte van het spoorviaduct weer terug te brengen naar de ‘oude’ situatie. EVO en TLN hadden hiervoor gepleit. De N345 is een belangrijke weg. De route is aangewezen als uitwijkmogelijkheid in geval van een calamiteit op de A1 tussen Apeldoorn en Deventer.

Verwarring

De bebording is indertijd aangepast naar 3,80 meter om te voorkomen dat vrachtauto’s zich onder het viaduct klemrijden. Hierdoor kan schade ontstaan aan de vrachtauto en/of het viaduct, met mogelijke files als gevolg. Daarom heeft de provincie de borden aangepast naar een maximale doorrijhoogte van 3,80 meter. Deze veiligheidsmarge zorgt echter voor verwarring bij de weggebruikers. Dit is reden om de oude situatie, waarbij een maximale hoogte van 4 meter wordt toegestaan, te herstellen, zo meldt de provincie.

De verkeersborden waarop nu een maximale doorrijhoogte van 3,80 meter staat, worden vervangen door borden met 4 meter.