06-11-2015  Minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft gisteren het ontwerp-tracébesluit voor de doortrekking van de A15 ondertekend. Daarmee komt de nieuwe wegverbinding tussen Rotterdam en Duitsland weer een stuk dichterbij.

Schade

Productie, handels- en vervoersbedrijven ondervinden veel hinder van de dagelijkse files rondom Arnhem en Nijmegen; de schade loopt in de miljoenen, zo blijkt uit onderzoek dat in opdracht van EVO door TNO werd uitgevoerd. De doortrekking van de A15 tussen het knooppunt Ressen en de A12 bij Zevenaar zorgt voor een duidelijke verlichting van het fileleed in de regio, doordat er een alternatieve verbinding ontstaat voor het verkeer op wegen als A12 en A50/A73.

Ligging en inpassing

In het ontwerp-tracébesluit wordt de precieze ligging van de weg bepaald. Het Rijk en de provincie Gelderland hebben ook een handtekening gezet onder een overeenkomst over de inpassing van de weg en verbetering van het onderliggende wegennet. Behalve de ongeveer 15 kilometer lange doortrekking van de A15 krijgt de A12 tussen Westervoort en Knooppunt Oud-Dijk extra rijstroken. De A15 tussen Valburg en Ressen wordt bovendien verbreed.

Kosten

Het totale project kost circa 840 miljoen euro, inclusief maatregelen op de omliggende provinciale wegen. Provincie Gelderland draagt hieraan bijna 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. Hiervoor ligt een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarin is vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Verbetering verkeerssituatie

EVO ziet de aanleg van de A15 als een noodzakelijke voorwaarde voor verbetering van de verkeerssituatie in de regio en heeft zich jarenlang ingezet voor de realisering van dit project. Die realisering en daarmee het verminderen van de economische schade voor het bedrijfsleven zijn door dit besluit weer een stapje dichterbij gekomen.

In de bijlage 'Doortrekking A15 toelichting' (pdf) staat meer informatie.