Zoetermeer, 17 januari 2012

TLN en EVO juichen daadkracht minister Schultz van Haegen en regio toe

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn verheugd over de daadkracht die minister Schultz van Haegen en de regio tonen in het besluit over het doortrekken van de A15. De minister en de regio houden zich aan de reeds eerder gemaakte afspraken en kiezen voor het alternatief waarbij de A15 nabij Arnhem, wordt doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Volgens TLN en EVO komt met dit besluit de ontwikkeling van een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen en een betere achterlandverbinding tussen Rotterdam en Duitsland, weer een stap dichterbij.

Economische schade door files

Om de hoge filedruk in de regio Arnhem-Nijmegen voor de lange termijn effectief aan te pakken, is het van groot belang dat de A15 wordt doorgetrokken naar de A12. De verbredingen van de A50 en de A12 zijn hiervoor niet voldoende. TLN en EVO hebben in hun ‘Economisch Wegwijzer 2011’ berekend dat de jaarlijkse directe kosten voor het wegvervoer op A50 Grijsoord-Valburg alleen al, rond de 16 miljoen euro ligt. Daarmee staat dit traject op de derde plaats in de top-20 van duurste files voor het goederenvervoer in 2010.

Tekort aan parkeerplaatsen vrachtverkeer

In het plan om de A15 door te trekken stonden ook twee nieuwe verzorgingsplaatsen voor het vrachtverkeer gepland. TLN en EVO maken zich echter zorgen dat deze twee nieuwe verzorgingsplaatsen vanwege bezuinigingen worden geschrapt. TLN en EVO vinden dit onbegrijpelijk. Afgelopen jaar bleek uit onderzoek van Rijkswaterstaat dat op de corridor A15 – A50 – A1 iedere nacht 228 parkeerplaatsen te weinig beschikbaar zijn voor vrachtauto’s. Juist op dit stuk snelweg waar dagelijks zoveel (internationaal) vrachtverkeer passeert, is het essentieel dat chauffeurs voldoende ruimte hebben om veilig te parkeren en hun verplichte rust kunnen pakken. Bovendien verdwijnt vanwege de doortrekking ook nog een verzorgingsplaats langs de A12. Hierdoor wordt het tekort aan parkeerplaatsen zelfs nog groter.

Financiën

Vorig jaar juni toonden Rijk en regio al daadkracht door een voorlopig standpunt in te nemen en afspraken te maken over de financiering van het project. Met dit besluit van de minister en de regio van gisteravond, worden eerder gemaakte afspraken bekrachtigd en kan de aanleg hopelijk spoedig van start gaan.